Članek dr. Vasje Vehovarja: Social Informatics Research: Schools of Thought, Methodological Basis, and Thematic Conceptualization


Prof. dr. Vasja Vehovar, član Centra za družboslovno informatiko, je v soavtorstvu z dr. Zdenekom Smutnyem v reviji Journal of the Association for Information Science and Technology objavil članek z naslovom Social Informatics Research: Schools of Thought, Methodological Basis, and Thematic Conceptualization.

»Namen članka je povezati tri izbrane vidike družboslovne informatike – intelektualni, metodološki in tematski vidik – ter predstaviti primerjalni okvir za razumevanje družboslovne informatike, ki vsebuje vse poznane pristope«.

»Članek temelji na paralogiji pogledov in pluralizma, ki sta značilna za postmoderno znanost. Ker je družboslovna informatika, zaradi hitrega razvoja IKT, družbenih sprememb in ideologij, ki obkrožajo informatizacijo, prisiljena neprestano razvijati svoj raziskovalni fokus, predstavljena perspektiva vključuje visoko stopnjo fleksibilnosti, zaradi katere ni potrebno stalno spreminjanje mej, kot je sicer značilno za moderno znanost. Obravnavani pristop bo zato služil kot podpora nadaljnjemu razvoju pri promociji in razumevanju družboslovne informatike po vsem svetu«.   


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. julij 2019 | v kategoriji: Publikacije