Skoči do osrednje vsebine

Konzorcijsko srečanje v okviru projekta i-evAALution v Bolzanu


Dvodnevno srečanje partnerjev mednarodnega AAL projekta i-evAALution, je potekalo 28. in 29. marca v Bolzanu, ob pomembnih mejnikih projekta. Integracija in razvoj paketa pametnih rešitev i-evAALution je namreč v sklepni fazi, načrtuje se heuristična evalvacija paketa storitev. Paket vsebuje mobilno storitev in sistem za nujne primere, ki se ga lahko nosi kot uro (2PCs), izdelke za avtomatizacijo v gospodinjstvu (innogy SmartHome), tablici podobo napravo, ki je v vlogi senzorske platforme in ponuja upravljanje z alarmi, igre ter vodenje koledarja z opomniki (HomeTab), spletno platformo Helferbörse ter pomoč, ki je dosegljiva brez uporabe rok, s pomočjo glasu (Google mini). Trenutno intenzivno poteka rekrutacija testnih uporabnikov ter dokončno oblikovanje raziskovalnega dizajna. Na sestanku so bili izbrani validirani merski instrumenti za merjenje kakovosti življenja, bremena oskrbe, anksioznosti, nevarnosti padcev, sprejemanja pametne podporne tehnologije, njene uporabnosti, zadovoljstva z njo, enostavnosti uporabe in psihosocialnega vpliva uporabe pametnih podpornih tehnologij. Potrjen je bil tudi načrt izvedbe enoletnega pilotnega testiranja na velikem vzorcu, ki se bo predvidoma začelo poleti 2019. Randomizirana študija bo vključevala 400 primarnih končnih uporabnikov (ljudi starih 65 let in več) ter 400 sekundarnih končnih uporabnikov (neformalnih oskrbovalcev). V Sloveniji  je za integracijo in razvoj paketa pametnih rešitev ter za rekrutacijo odgovorno podjetje Eurotronik, za izvedbo raziskave ter evalvacijo pa Center za družboslovno informatiko (CDI) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskavo na CDI vodi izr. prof. dr. Vesne Dolničar. Sestanka se je udeležila doc. dr. Simona Hvalič Touzery s Centra za družboslovno informatiko.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. april 2019 | v kategoriji: Obvestila