Izvedba nacionalnih seminarjev v okviru projekta D-CARE


V okviru projekta D-CARE (Interreg Danube) smo v mesecu maju na Centru za družboslovno informatiko (CDI) UL FDV organizirali štiri nacionalne seminarje, na katere smo povabili deležnike in predstavnike slovenskih partnerjev projekta. Zaradi epidemiološke situacije so bili vsi seminarji izvedeni prek spletne platforme Zoom. V organizacijo seminarjev sta bili vključeni članici CDI, Lea Lebar, vodja projekta in raziskovalka pri projektu, Mojca Šetinc. Pri pripravi in izvedbi dogodkov je sodelovala tudi zunanja sodelavka Janja Drole.

Trije dogodki so bili izvedeni v okviru prvega delovnega paketa (DP1) – katerega cilj je oblikovanje in pilotno testiranje inovativnih učnih okolij, en dogodek pa je naslavljal aktivnosti drugega delovnega paketa (DP2), v katerem bomo oblikovali pametna okolja.

Izvedli smo »co-working« seminar, ki je potekal v dveh delih in je del aktivnosti DP1. Prvi del seminarja smo izvedli v četrtek, 13. maja, drugi del pa v petek, 21. maja. Na obeh delih seminarja smo se predstavniki CDI FDV UL, Inštituta za socialno varnost, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Regionalne razvojne agencije Zeleni Kras in občine Ilirska Bistrica pogovarjali o orodjih, ki naslavljajo potrebe po učenju in izzive na področju e-oskrbe in e-zdravja pri nas. O izzivih na tem področju smo se pogovarjali tudi na partnerskem seminarju, ki je potekal v torek, 18. maja. Na dogodku smo razpravljali o dejavnikih, ki zavirajo krepitev znanja o IKT-podprtih storitvah, o aktivnostih za spodbujanje učenja ter o približevanju storitev e-zdravja in e-oskrbe končnim uporabnikom.

Četrti iz niza seminarjev, regijski seminar, ki je prav tako potekal v torek, 18. maja, je bil namenjen predstavitvi četverne vijačnice (quadruple helix), v katero bodo pri projektu vključeni relevantni slovenski deležniki na področju e-zdravja in e-oskrbe ter pametnih okolij, ki jih bomo oblikovali znotraj DP2. Partnerskega in regijskega seminarja so se udeležili predstavniki FDV UL, Regionalne razvojne agencije Zeleni Kras, občine Ilirska Bistrica, Doma na Krasu, Ministrstva za zdravje, podjetja Nova Vizija in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Prisotni na vseh štirih seminarjih smo se strinjali, da je povezovanje med deležniki na lokalni in nacionalni ravni ključnega pomena pri uvajanju storitev e-zdravja in e-oskrbe. Potrebe končnih uporabnikov je potrebno naslavljati v vseh fazah oblikovanja, tako modelov učenja kot končnih storitev. Ne nazadnje pa je zelo pomembna tudi podpora odločevalcev, saj je ta predpogoj za uspešno vpeljavo novih storitev.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. maj 2021 | v kategoriji: Obvestila