Dr. Simona Hvalič Touzery je objavila članek v znanstveni reviji Human Systems Management


Dr. Simona Hvalič Touzery, članica Centra za družboslovno informatiko FDV UL, je v soavtorstvu z dr. Brigito Skela-Savič in dr. Sanelo Pivač s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter  dr. Katarino Babnik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v reviji Human Systems Management objavila članek z naslovom Measuring individual and work-related correlates of employees well-being with a short form of the psychological general well-being index : a pilot validation study in Slovenia.

Cilj študije je bil validacija kratkih oblik PGWB-indeksa (Psychological General Well-Being Index) na delovno aktivnem prebivalstvu in ugotoviti individualne in z delom povezane značilnosti, ki sooblikujejo posameznikovo dojemanje dobrega počutja.

Konfirmatorna faktorska analiza je pokazala, da se jee kratka oblika PGWBI-B izkazala kot najustreznejša. Raziskava je potrdila korelacijo med delovnimi pogoji in splošnim počutjem zaposlenih. Avtorice ocenjujejo, da je potrebna dodatna validacija kratkih verzij PGWBI. Spremljanje splošnega počutja zaposlenih bi moralo postati redna praksa v delovnih organizacijah.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. november 2020 | v kategoriji: Publikacije