Dr. Sakari Taipale objavil članek v reviji International Journal of Social Robotics


Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je v reviji International Journal of Social Robotics objavil članek z naslovom »Care Workers’ Readiness for Robotization: Identifying Psychological and Socio-Demographic Determinants«.

Avtorji raziskave so identificirali psihološke in socio-demografske determinante povezane s pripravljenostjo na robotizacijo med poklicnimi finskimi negovalci. Nacionalna anketa, ki je zajela 3.800 negovalcev, je bila izvedena med oktobrom in novembrom 2016.

Rezultati so bili analizirani na podlagi regresijskih modelov za anketirance z in brez osebnih izkušenj z roboti, ki sta pojasnila 34-39% varianco glede pripravljenosti na robotizacijo. Pripravljenost za robotizacijo je pozitivno povezana z samo-učinkovitostjo, zaznavanjem družbenih norm, zanimanjem za tehnologijo in zaznavanjem vpliva na zaposlovanje. Hkrati je pripravljenost za robotizacijo med anketiranci z osebno izkušnjo z roboti manj determinirana na osnovi let, spola, poklica in zadovoljstva s službo.    


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. junij 2020 | v kategoriji: Publikacije