Dr. Sakari Taipale je objavil članek v reviji Information, Communication & Society


Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je v soavtorstvu z Riitto Hänninen, Lauro Pajula in Viivi Korpela v reviji Information, Communication & Society objavil članek z naslovom »Individual and shared digital repertoires – older adults managing digital services«. Avtorji članka se tekom raziskave osredotočajo na vzpodbude in omejitve, povezane z uporabo ne-rekreativnih digitalnih storitev, ki starejše bodisi spodbujajo bodisi odvračajo od uporabe tovrstnih storitev. Hkrati so se osredotočili tudi na način uporabe storitev, ki jih starejši uporabljajo.

Za potrebe kvalitativne raziskave je bilo v srednji Finski izvedenih 21 intervjujev z osebami starimi med 65 in 89 let. Rezultati kažejo, da obstajajo nasprotujoči si pogledi na uporabo digitalnih storitev, saj digitalne storitve vzbujajo tako pozitivne kot negativne asociacije med intervjuvanci.     


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. avgust 2021 | v kategoriji: Publikacije