Dr. Sakari Taipale je objavil članek v Sage reviji New Media & Society


Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je v Sage reviji New Media & Society objavil članek z naslovom “Exploring heterogeneous ICT use among older adults: The warm experts’ perspective”. Avtorji članka proučujejo različne oblike podpore, ki jih potrebujejo starejši uporabniki (75+) digitalne tehnologije in podajajo utemeljitev, zakaj “domači eksperti” igrajo tako pomembno vlogo v procesu sprejemanja in uporabe IKT.

Čeprav “domači eksperti” navadno niso starejši odrasli, dajejo pomemben posreden pogled na uporabo tehnologije med starejšimi, to v dosedanjih raziskavah ni bilo dosledno obravnavano. Zato se raziskava osredotoča na pogled mlajših družinskih članov na to, da se do starejših družinskih članov obnašajo kot »domači eksperti«.

Raziskava, ki je bila izvedena na Finskem, vključuje 22 razširjenih skupinskih intervjujev. Na podlagi rezultatov avtorji ugotavljajo, da starejši IKT uporabljajo na zelo različne načine in da lahko vlogo »domačih ekspertov« lahko razumemo prav skozi to heterogenost.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. maj 2020 | v kategoriji: Publikacije