Dr. Sakari Taipale je objavil članek v reviji Technology in Society


Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko in programa Internetno raziskovanje, je v reviji Technology in Society objavil članek z naslovom »Heterogeneity of traditional and digital media use among older adults: A six-country comparison«. S soavtorjema članka so raziskovali uporabo tradicionalnih medijev in njihovih digitalnih nadomestkov med upokojenci v šestih državah. Najprej jih je zanimalo ali heterogenost pri tradicionalnih in digitalnih medijih narašča s starostjo. Osredotočili pa so se tudi na vpliv spola na heterogenost ter na razlike med državami glede heterogenosti uporabe medijev v kasnejšem življenju.

Analize so narejena na podatkih iz leta 2018, ki so bili zbrani z raziskavo »Older audiences in the digital media environment« in zajemajo 5865 enot. Rezultati kažejo delno heterogenost na osnovi spola, povezano z uporabo digitalnih medijev. Razlike med spoloma so bile majhne, razen glede branja tiskanih knjig, ki s starostjo med ženskami narašča. Velike razlike pa so se pokazale med državami pri sprejemanju in uporabi tradicionalnih in digitalnih medijev.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. julij 2021 | v kategoriji: Publikacije