Doc. dr. Andraž Petrovčič je prejemnik priznanja za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju


Doc. dr. Andraž Petrovčič, član Centra za družboslovno informatiko, je prejemnik priznanja za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju. Priznanje je prejel na 20. Častnem shodu Fakultete za družbene vede, ki je potekal v ponedeljek, 2. decembra 2019. 

Doc. dr. Andraž Petrovčič je aktivni raziskovalec dejavnikov sprejemanja in družbenih posledic uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij, pri čemer se posebej osredotoča na razumevanje različnih vidikov uporabnosti pri interakciji starejših z naprednimi (mobilnimi) storitvami za samostojno življenje doma in analizo učinkov posredne rabe interneta za digitalno opismenjevanje starejših.

Rezultati izsledkov njegovih raziskav, ki so plod sodelovanja z domačimi in tujimi raziskovalci, so bili v zadnjih treh letih objavljeni v 13ih izvirnih znanstvenih člankih v uglednih mednarodnih revijah, kot so Telematics and Informatics, Technology in Society, Computers in Human Behavior, International Journal of Human-Computer Interaction in Telecommunications Policy.

V soavtorstvu je objavil tudi 3 znanstvene prispevke na konferencah, eno znanstveno monografijo in dve poglavji v monografijah uglednih založniških hiš (Routledge in Springer). V tem obdobju je doc. dr. Andraž Petrovčič s 17-imi predstavitvami referatov aktivno sodeloval na več kot 10ih mednarodnih konferencah in simpozijih. Posledično se dr. Andraž Petrovčič, upoštevajoč njegove izjemne znanstvene dosežke, uvršča med 10 najboljših raziskovalcev na področju sociologije in na prvo mesto med mladimi doktorji v Sloveniji.

Njegovo znanstvenoraziskovalno udejstvovanje sicer presega publicistično delovanje, saj kot član Centra za družboslovno informatiko aktivno pridobiva in sodeluje v domačih in mednarodnih temeljnih in aplikativnih projektih. Zato prejme priznanje za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. december 2019 | v kategoriji: Obvestila