COST akcija NET4Age-Friendly je v polnem zagonu


COST akcija mednarodne interdisciplinarne mreže pametnih, zdravih in staranju prijaznih okolij, Net4Age-Friendly (angl. International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments) se je začela izvajati konec oktobra 2020. V zadnjih treh mesecih so bile organizirane delovne skupine znotraj akcije. Oblikovana je bila tudi vizualna podoba akcije, vključno s stranmi na družbenih omrežjih, ter spletna stran. V akciji sodelujejo predstavniki iz 41 držav. Akcija združuje mrežo 260 raziskovalcev in raziskovalk iz 50 držav po vsem svetu, ki se osredotočajo na delo deležnikov v mreži pametnih, zdravih in staranju prijaznih okolij (SHAFE). Del akcije sta tudi predstavnici Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Vesna Dolničar in doc. dr. Simona Hvalič Touzery).

Po besedah predsednice akcije Carine Dantas: »je cilj te akcije spodbujanje oblikovanja pametnega, zdravega, starejšim uporabnikom prijaznega okolja, ter premagovanje razdrobljenosti in kritičnih vrzeli, ki še vedno obstajajo, tako na konceptualni, kot na pragmatični ravni inovacij, in reševanje evropskih raziskovalnih ter političnih izzivov. Trenutna pandemija Covid-19 prinaša socialne in ekonomske posledice, ki bodo ogrozile kakovost življenja najbolj ranljivih. V tem oziru lahko NET4AGE-Friendly prinese inovativne predloge, ki bodo te posledice naslavljali in bo bistvenega pomena za ohranjanje teh problemov na vrhu politične agende.«

Na spletni strani https://www.net4age.eu/ in družbenih omrežjih LinkedIn / Facebook   / @Net4AgeFriendly / Instagram lahko spremljate vse aktivnosti, povezane z akcijo.

Na kratko o NET4Age-Friendly

Glavni pristop NET4AGE-Friendly je vzpostavitev lokalnih ali regionalnih ekosistemov v vsaki vključeni državi, ki bodo delovali na področju zdravja in dobrega počutja v starejšim prijaznem digitalnem svetu in se bodo združevali v vključujoča okolja. Ti ekosistemi vključujejo državljane, javne organe, podjetja in nevladne organizacije ter raziskovalce. Podprti bodo s štirimi tematskimi delovnimi skupinami:

  1. K uporabnikom usmerjeno, vključujoče oblikovanje;
  2. Poti v integrirani zdravstveni oskrbi in skrbi za dobro počutje;
  3. Digitalne rešitve in množično trajnostno uvajanje le-teh;
  4. Oblikovanje politik, napoved financiranja in ocena stroškov in koristi.

Rezultati tematskih delovnih skupin bodo povezani s peto skupino v en sam referenčni okvir, ki bo predstavljal glavni rezultat projekta.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2021 | v kategoriji: Obvestila