CDI pridobil temeljni raziskovalni ARRS projekt s področja uporabe podpornih storitev med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi


Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, Centru za družboslovno informatiko (UL FDV CDI) smo s 1. julijem 2019 kot nosilci pričeli z izvajanjem temeljnega projekta Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Nosilka projekta je dr.  Vesna Dolničar. V projektu sodelujejo tudi drugi člani CDI, dr. Simona Hvalič Touzery, dr. Jernej Berzelak in dr. Andraž Petrovčič. Projekt bo trajal tri leta.

Glavni cilj projekta je izvedba reprezentativne anketne raziskave na ravni celotne države in intervencijske študije med družinskimi oskrbovalci starejših oseb, z namenom proučevanja njihovih potreb, namere za uporabo podpornih tehnologij, njihovih dejavnikov sprejemanja podpornih tehnologij in preferenc, znotraj prostorskega konteksta oskrbe. Dodatna raziskovalna pozornost bo umerjena v učinke uporabe testirane podporne tehnologije na različne vidike oskrbovanja, s poudarkom na prostorski oddaljenosti.

Projekt bo prinesel pomemben prispevek k področju z/s:

  • razvojem socio-tehničnega teoretskega okvirja sprejemanja podpornih sistemov teleoskrbe in učinkov rabe le-teh za oddaljene in bližnje družinske oskrbovalce starejših oseb;
  • testiranjem inovativne storitve teleoskrbe, ki je že prisotna na mednarodnem trgu, ne pa še v Sloveniji;
  • intervencijsko študijo v realnem okolju, kar daje boljši vpogled v možne učinke teleoskrbe na družinske oskrbovalce starejših oseb;
  • pridobitvijo reprezentativnih podatkov o značilnostih slovenskih družinskih oskrbovalcev in njihovih izkušnjah z oskrbovanjem ter o kontekstih in situacijah družinskega oskrbovanja.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. oktober 2019 | v kategoriji: Obvestila