CDI je gostil dr. Bianco C. Reisdorf iz Univerze Michigan State


Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko (CDI) je med 21. in 23. majem 2018 gostil doc. dr. Bianco C. Reisdorf s Quello Centra na Michigan State University. Dr. Reisdorf je ena izmed perspektivnejših raziskovalk na področju novih tehnologij in družbe, osredotoča pa predvsem na raziskovanje digitalnih neenakosti. Njeni članki so bili objavljeni v vodilnih znanstvenih revijah, kot so New Media & Society ter Information, Communication & Society.       

Glavni namen obiska je bilo delovno srečanje dr. Reisdorfove s člani raziskovalnih skupin projektov Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev ter Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji, na katerem so razpravljali o možnostih za nadaljnje raziskovalno sodelovanje ter o raziskovalnih načrtih na področju proučevanja (ne-)uporabe ter posredne rabe interneta z uporabo anketne metodologije.

V okviru obiska je dr. Reisdorfova izvedla tudi predavanje v okviru predmeta Internet v vsakdanjem življenju. Predavala je na temo družbenih implikacijah spletnih iskalnikov z vidika oblikovanja političnega mnenja posameznika. Dr. Reisdorf je govorila o pojavih »filter bubbles«, ki se nanaša na algoritmično filtriranje personalizirane vsebine ter »echo chambers«, ki opisuje pojav v skupnosti, kjer so deljene le specifične ideje, informacije in prepričanja, ter o implikacijah teh pojavov za oblikovanje političnega mnenja posameznika. Tekom predavanja je predstavila tudi empirične izsledke raziskave The Quello Search Project, kjer so s kolegi raziskovali vlogo spletnih iskalnikov v demokratičnih procesih. Raziskava s spletno anketo je bila izvedena v šestih evropskih državah ter v ZDA in je obsegala 14.000 uporabnikov interneta.