Bartol, Vehovar in Petrovčič so objavili članek v reviji Informatics


Jošt Bartol, dr. Vasja Vehovar in dr. Andraž Petrovčič, člani Centra za družboslovno informatiko, so v reviji Informatics objavili članek z naslovom Should We Be Concerned about How Information Privacy Concerns Are Measured in Online Contexts? A Systematic Review of Survey Scale Development Studies. V članku avtorji predstavijo rezultate sistematičnega pregleda anketnih merskih inštrumentov za merjenje skrbi za informacijsko zasebnost. Skrb za informacijsko zasebnost je moč razumeti kot posameznikove poglede na možnost izgube zasebnosti pri predaji osebnih podatkov.

Čeprav se tema informacijske zasebnosti v literaturi pogosto pojavlja, pa do danes ni bilo narejenega celovitega pregleda in primerjave anketnih merskih inštrumentov za merjenje skrbi za informacijsko zasebnost. Objavljeni članek tako predstavlja prvo analizo, v kateri so avtorji prek metode sistematičnega pregleda naslovili omenjene težave. V študiji avtorji identificirajo 13 člankov, v katerih je bilo razvitih 16 anketnih inštrumentov za merjenje skrbi za informacijsko zasebnost v spletnih okoljih. Prek pregleda opredelitev merjenega konstrukta, spletnih kontekstov, za katere so bili anketni inštrumenti razviti, vključenih razsežnosti v te inštrumente ter kakovosti metodoloških postopkov, uporabljenih v njihovem razvoju, avtorji ponudijo celovit opis anketnih inštrumentov za merjenje skrbi za informacijsko zasebnost. Izsledki kažejo, da v literaturi ni enotnega razumevanja konstrukta skrbi za informacijsko zasebnost ter da je pri razvoju anketnih inštrumentov premalo pozornosti posvečene vsebinski veljavnosti. Članek tako izpostavlja področja, ki zahtevajo dodatno pozornost, in predstavi priporočila za uporabnike obstoječih anketnih inštrumentov za merjenje skrbi za informacijsko zasebnost.

Raziskava je bila izvedena v okviru programa »Mladi raziskovalci«, v katerega je vključen prvi avtor, ki je (so)financiran s strani Slovenske raziskovalne agencije (ARRS) iz državnega proračuna. Raziskava je bila so-financirana tudi s strani ARRS (št. projektov L5-9337 in P5-0399).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. maj 2021 | v kategoriji: Publikacije