Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Prikaži obvestila za kategorijo:

Prikaži vse:
Obvestila
Povezave
Publikacije
Sodelovanje

Za obdobje:

Predstavitev izsledkov raziskave med neformalnimi oskrbovalci na Finskem kongresu CoE AgeCare

Izr. prof. dr. Vesna Dolničar in doc. dr. Simona Hvalič Touzery, raziskovalki Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, sta aktivno sodelovali na kongresu CoE AgeCare Mid-Term Congress ‘Longer lives, better care?’, ki je potekal med 15. in 17. junijem v mestu Tempere na Finskem. Osrednji temi kongresa sta bili: staranje prebivalstva kot globalni pojav ter vpliv staranja prebivalstva na potrebe po oskrbi in spremembe politik na tem področju.

20. junij 2022 | Obvestila

D-CARE delavnica soustvarjanja

Pri projektu D-CARE (Interreg Danube) je bila v Postojni v torek, 24. maja, izvedena delavnica soustvarjanja. Delavnico, ki je potekala v sklopu delovnega paketa »Piloti pametne oskrbe«, katerega cilj je oblikovanje središč pametne oskrbe v partnerskih regijah, je organiziral projektni partner RRA Zeleni kras. Namen delavnice je bil razvoj modela IKT-podprte nege in oskrbe na primeru končne rešitve, ki je bila izbrana na javnem natečaju, ki je bil izveden v okviru projekta.

17. junij 2022 | Obvestila

Zaključno srečanje deležnikov projekta ITHACA

V torek, 14. junija, je pri projektu Interreg Europe ITHACA potekalo zaključno srečanje slovenskih deležnikov. Srečanje, ki je trajalo poldrugo uro, je potekalo prek spletne platforme ZOOM. Cilj zaključnega srečanja, na katerega so bili povabljeni izbrani ključni deležniki, je bila predstavitev slovenskih dobrih praks s področja e-zdravja in e-oskrbe, s poudarkom na razvoju storitev v času covida-19.

17. junij 2022 | Obvestila

Predstavitev izsledkov raziskav na 15. mednarodni znanstveni konferenci

Raziskovalci Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani smo z dvema prispevkoma sodelovali na 15. mednarodni znanstveni konferenci Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, z naslovom Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah, ki je potekala 9. junija na Bledu.

13. junij 2022 | Obvestila

Predstavitev prispevka na konferenci ICA22

Člani Centra za družboslovno informatiko (Jošt Bartol, dr. Katja Prevodnik, dr. Vasja Vehovar in dr. Andraž Petrovčič) so se med 25. in 29. majem 2022 udeležili konference Mednarodnega združenja za komuniciranje (angl. International Communication Association – ICA), kjer so na srečanju Združenja za primerjalne raziskave o zasebnosti (angl. Comparative Privacy Research Network – CPRN) predstavili izvirni znanstveni prispevek z naslovom »The effects of internet privacy perceptions on internet uses in later life«.

07. junij 2022 | Obvestila

Brezplačni spletni tečaj o spletnem nasilju nad dekleti za vse, ki delajo z mladimi

Vabimo vas k udeležbi na brezplačnem spletnem tečaju o spletnem nasilju nad dekleti, ki ga izvaja Univerza v Tartuju (Estonija). Tečaj se izvaja v okviru projekta ERASMUS + z naslovom "Krepimo kompetence učiteljev proti spletnemu nasilju nad dekleti". Cilj tečaja je pomagati razumeti pojav nasilja na spletu ter povečati sposobnost prepoznavanja, preprečevanja in odzivanja na spletno nasilje nad mladimi (13-16 let). Tečaj se začne 30. maja in konča 26. junija. Rok za prijavo je 26. maj 2022.

20. maj 2022 | Obvestila

Predstavitev izsledkov raziskav na 7. kongresu preventivne medicine

Raziskovalci Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani smo z dvema prispevkoma sodelovali na 7. kongresu preventivne medicine: Javno zdravje – dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti, ki je potekal med 12. in 14. majem v Mariboru.

16. maj 2022 | Obvestila

Uspešen uvodni sestanek projektnih partnerjev StR-ESFRI3 v Ljubljani

9. in 10. maja 2022 je v Ljubljani in prek spleta potekal uvodni sestanek projekta StR-ESFRI3. Na njem so projektni partnerji (Center za raziskave in inovacije ATHENA iz Grčije, Češka akademija znanosti s Češke, Univerza v Milanu iz Italije in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani iz Slovenije) pregledali aktivnosti preteklega projekta (StR-ESFRI2) ter razpravljali o dobrih praksah in priložnostih za izboljšave.

12. maj 2022 | Obvestila

Predstavitev izsledkov intervencijskih študij CDI s področja e-storitev za zdravo in aktivno staranje na dveh dogodkih

Članici Centra za družboslovno informatiko (CDI), izr. prof. dr. Vesna Dolničar in doc. dr. Simona Hvalič Touzery, sta sestanku skupine Javno zdravje v medsektorskih politikah (JZvMSP) predstavili prispevek z naslovom Učinki uporabe in dejavniki sprejemanja storitev e-oskrbe in e-zdravja: predstavitev ugotovitev intervencijskih študij. Prispevek je zajel ključne ugotovitve nacionalnih in mednarodnih študij zadnjih petih let, v katerih sodeluje skupina znotraj CDI, ki se ukvarja s proučevanjem e-oskrbe in e-zdravja.

10. maj 2022 | Obvestila

Objavljeno skupno poročilo raziskave med ravnatelji projekta Erasmus+ Cybersafe MOOC

Na Centru za družboslovno informatiko koordiniramo projekt Erasmus+ z naslovom »Krepitev kompetenc učiteljev o spletnem nasilju nad dekleti«. V projektu, ki ga vodi dr. Barbara Brečko, se ukvarjamo s perečim problemom spletnega nasilja nad dekleti. Gre za kompleksen problem, s katerim mnogi šolski strokovnjaki še niso dovolj seznanjeni in potrebujejo dodatno znanje za uspešnejše reševanje te problematike.

03. maj 2022 | Obvestila