Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Prikaži obvestila za kategorijo:

Prikaži vse:
Obvestila
Povezave
Publikacije
Sodelovanje

Za obdobje:

Predstavitev rezultatov projektov na 12. svetovni konferenci ISG 2020

Na Centru za družboslovno informatiko smo sodelovali na dvanajsti svetovni gerontehnološki konferenci. Predstavili smo tri prispevke, pri čemer smo izvedli dve predstavitvi, pri tretji pa smo sodelovali kot partner v projektu i-evAALution. Prispevki so obravnavali tri teme: psihosocialne učinke uporabe sistema telemonitoringa v telemedicinski obravnavi, psihološke učinke uporabe sistema teleoskrbe v neformalni oskrbi, predstavitev metodološke zasnove projekta i-evAALution ter rezultatov pred-testov.

16. november 2020 | Obvestila

Safe.si priporočila za poučevanje na daljavo za starše in šole

Zaradi epidemije COVID-19 šolanje poteka na daljavo. Pri tem se tako starši kot učitelji, predvsem pa učenci in dijaki, srečujejo z različnimi izzivi. Na osnovi izkušenj iz spomladanskega obdobja so na Safe.si pripravili priporočila za poučevanje na daljavo za starše, učitelje in šole.

13. november 2020 | Obvestila

Predstavitev izsledkov intervencijske študije o uporabi telemedicinske opreme med pacienti s kronično boleznijo na konferenci ISG 2020

Dr. Katja Prevodnik je na letni konferenci ISG 2020, ki se je v začetku oktobra odvila v virtualni obliki, predstavila rezultate intervencijske študije o uporabi telemedicinske opreme med pacienti s kronično boleznijo. Raziskava je bila izvedena v okviru projekta Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja. V projektu sodelujeta tudi Telekom Slovenije, d.d., in Univerzitetni klinični center Ljubljana.

10. november 2020 | Obvestila

Predstavitev posterja o intervencijski študiji o uporabi telemedicinske opreme med pacienti s kronično boleznijo v okviru konference GSA 2020

Raziskovalna skupina projekta Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja je za letno konferenco združenja The Gerontological Society of America pripravila poster s predstavitvijo rezultatov intervencijske študije o uporabi telemedicinske opreme med pacienti s kronično boleznijo.

10. november 2020 | Obvestila

Pričetek Erasmus+ koordinatorskega projekta

Na UL, Fakulteti za družbene vede, Centru za družboslovno informatiko smo pričeli z izvedbo koordinatorskega Erasmus+ projekta. Projekt »Building teachers competence about cyber violence against girls« (CYBERVAG MOOC) bo koordinirala raziskovalka dr. Barbara Brečko. Pri projektu sodeluje še šest partnerjev iz petih evropskih držav (Grčija, Nizozemska, Danska, Estonija in Združeno kraljestvo).

10. november 2020 | Obvestila

Zaključek projekta Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju

Bilateralni projekt »Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju: Združevanje anketnih podatkov, masovnih podatkov in parapodatkov z namenom proučevanja družbenega vedenja« je potekal od 1.10.2018 do 30.9.2020, pri katerem sta sodelovala Center za družboslovno informatiko (CDI) in The Samuel Neaman Institute for National Policy Research (SNI), Technion-Israel Institute of Technology, Izrael.

09. november 2020 | Obvestila

Darja Grošelj je sodelovala v radijski oddaji Podobe znanja

Dr. Darja Grošelj s Centra za družboslovno informatiko je sodelovala kot gostja v radijski oddaji Podobe znanja na 3. programu Radia Slovenija – program Ars. V oddaji je dr. Darja Grošelj predstavila svoje delo na področju digitalnih neenakosti, ki ga opravlja v okviru podoktorskega projekta Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

23. oktober 2020 | Obvestila

Spletna regionalna konferenca vzajemnega učenja o dobrih praksah in pridobljenih izkušnjah pri zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu

Regionalna konferenca vzajemnega učenja pri zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu, ki je bila organizirana na spletu med 14. in 15. oktobrom 2020, je predstavila dobre prakse, pridobljene izkušnje in aktualna prizadevanja v boju proti sovražnemu govoru na spletu. Združila je strokovnjake_inje iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in drugih držav članic EU. Cilj konference je bil prispevati k vzajemnemu učenju na tem pomembnem področju.

21. oktober 2020 | Obvestila

Uvodno srečanje partnerjev projekta D-CARE

Pri projektu D-CARE (Interreg Danube), ki se je uradno začel 1. julija 2020, je 1. in 9. oktobra 2020 potekalo uvodno srečanje projektnih partnerjev, ki je bilo v luči epidemioloških razmer prestavljeno na splet. Na srečanju so partnerji projekta, ki ga vodi Univerza za medicino in farmacijo iz romunskega mesta Cluj Napoca, predstavili delo svojih organizacij ter se podrobneje seznanili z aktivnostmi projekta.

19. oktober 2020 | Obvestila

Prvi evropski dan neformalnih oskrbovalcev

Danes, 6. oktobra, obeležujemo prvi evropski dan neformalnih oskrbovalcev (t.j. oseb (ti so največkrat družinski člani in sorodniki), ki običajno nudijo brezplačno pomoč nekomu z dolgotrajno boleznijo, onemoglostjo ali drugo potrebo po dolgotrajni oskrbi, izven formalnih ali drugih profesionalnih storitev). V različnih jezikih pošiljamo enako sporočilo: Neformalni oskrbovalci so neplačani oskrbovalci! Ključni so za vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe! Zaslužijo si boljšo podporo!

06. oktober 2020 | Obvestila