11. posvet E-zlorabe otrok


Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije), Združenje za  informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter Uprava  kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi, so v četrtek, 23. septembra 2021, organizirali že 11. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na spletu. Posvet je zaradi epidemičnih razmer potekal v spletni izvedbi.

Posvet je namenjen zlasti organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje,  zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Cilj posveta je poglobiti znanje glede zlorab otrok na spletu z namenom učinkovitejše obravnave primerov v praksi, hkrati pa na enem mestu združiti znanje in izkušnje vseh, ki se ukvarjajo s področjem spolnih zlorab otrok na spletu.

Prodekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani prof. dr. Iztok Prezelj je poudaril, da si vsi prizadevajo za celostni pristop k reševanju tega področja, saj je to edina pot do uspešnega spoprijemanja s posnetki spolnih zlorab otrok. Potrebno je sodelovanje vseh deležnikov, še zlasti šol, staršev, otrok, ponudnikov informacijsko-komunikacijske tehnologije in centrov za socialno delo.

V imenu Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije je Nenad Šutanovac v pozdravu izrazil zaskrbljenost, da je lanska sprememba uredbe s področja zasebnosti podatkov začasno onemogočila, da bi spletne platforme na strežnikih samodejno odkrivale gradiva s spolnimi zlorabami otrok, kar je povzročilo, da se je število poročil o spolnem izkoriščanju otrok v Evropski uniji zmanjšalo za 51 odstotkov.

Direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas je v uvodnem nagovoru poudaril,  da v zadnjih letih različne organizacije, ki se ukvarjajo z varnostjo otrok na spletu, opažajo, da je spletnih spolnih zlorab čedalje več. V nekaterih državah članicah EU se je povpraševanje po posnetkih spolne zlorabe otrok v času epidemije povečalo za 25 odstotkov. Pohvalil je kampanjo Reci ne!, saj ta kaže na pomen mednarodnega sodelovanja strokovnjakov na različnih področjih, od usposabljanj, preventive do skupnega pregona storilcev teh kaznivih dejanj.

Kampanjo in dosedanje delo vseh navzočih pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju kaznivih dejanj s področja spletnih spolnih zlorab otrok je pohvalil tudi predstavnik Europola Cathal Delaney in poudaril prizadevanja Europola za podporo vsem državam članicam pri zagotavljanju varnosti držav.
Na letošnjem posvetu sta poleg strokovnjakov iz drugih organizacij s prispevkoma sodelovala tudi kriminalista iz Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski  upravi. Robert  Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, je govoril o mednarodnem sodelovanju pri boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, ki je tudi ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Evropski uniji.

Bojana  Kračan, prav tako iz Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, in Robert Tekavec, sta na okrogli mizi, na kateri so sodelovali tudi predstavniki organizacije Safe.si in Skupnosti centrov za socialno delo, predstavila lani izdani priročnik Spletno nasilje in spletne spolne zlorabe otrok in mladostnikov, ki je pripomoček za strokovne delavce centrov za socialno  delo in druge strokovnjake pri obravnavi spletnega nasilja ter zlorab otrok in mladostnikov.

Učiteljica Nina Jelen iz OŠ Ivana Skvarče je v svojem prispevku poudarila, da otroci  na vprašanja, ali bi se kdaj lotili spletnih izzivov, neznancem pošiljali svoje fotografije, z njimi delili svoje osebne podatke ali se z njimi  dobili v živo, odgovarjajo pritrdilno. Ključno je torej, da se na internetu naučijo reči NE in da vedo, da jim ni treba storiti vsega, kar vidijo, ali v kar jih nagovarjajo drugi.

Po besedah Maše Blaznik, sodelavke telefona TOM, vsebine, ki so bile v ospredju  zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo v letu 2020, kakor so odnosi v družini, duševno  zdravje in samomorilno razmišljanje, pri njih ostajajo najpogostejše tudi  letos. Med  epidemijo se je po telefonu TOM povečalo število stikov z  e-oblikami svetovanja, kjer  so prevladovale najtežje vsebine. Poudarila je pomen usmerjanja v žive stike in ustrezne vire pomoči.

Na posvetu so bili navzoči tudi predstavniki policij nekaterih držav zahodnega Balkana  in Europola, ki so danes v sodelovanju s slovensko policijo začeli kampanjo Reci ne! S kampanjo želijo ozaveščati o spletnih spolnih zlorabah v regiji, saj so na tem območju otroci lahko še hitreje žrtve spletnih spolnih zlorab, saj jih od storilcev ločijo le manjše jezikovne pregrade. Sodelujoče države želijo s kampanjo sporočiti, da enako, kakor za  storilce spolnih zlorab prek spleta ne obstajajo državne meje, prav tako ne obstajajo meje niti v njihovem skupnem prizadevanju za preprečevanje teh kaznivih dejanj in odkrivanje storilcev. Združeni z idejo skupnega  sodelovanja pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju spletnih spolnih zlorab želijo s kampanjo sporočiti, da bodo storili vse, da bi zaščitili žrtve, proti storilcem pa ustrezno ukrepali, pri čemer jih ne bodo zaustavile niti državne meje.

Preprečevanje in preiskovanje spolnih zlorab otrok ter krepitev policijskega sodelovanja  na tem področju z državami zahodnega Balkana je med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Povezave in posnetki s posveta:

Vsebine: 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 27. september 2021 | v kategoriji: Obvestila