Obvestila

Prikaži obvestila za kategorijo:

Prikaži vse:
Obvestila
Povezave
Publikacije
Sodelovanje

Za obdobje:

Vasja Vehovar je soavtor znanstvenega članka objavljenega v reviji Clinical Microbiology and Infection

Dr. Vasja Vehovar, član Centra za družboslovno informatiko, je sodeloval v prvi vse-nacionalni raziskavi, kjer so z uporabo verjetnostnega vzorčenja ocenili aktivne hude akutne okužbe dihal s koronavirusom SARS-CoV-2 in vzporedno spremljali celotno kohorto naslednjih 6 mesecev. Na podlagi raziskave so v znanstveni reviji Clinical Microbiology and Infection objavili članek z naslovom “Low prevalence of active COVID-19 in Slovenia: a nationwide population study of a probability-based sample”.

15. december 2020 | Publikacije

Dr. Simona Hvalič Touzery je objavila članek v znanstveni reviji Human Systems Management

Dr. Simona Hvalič Touzery, članica Centra za družboslovno informatiko UL FDV, je v soavtorstvu z dr. Brigito Skela-Savič in dr. Sanelo Pivač s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter dr. Katarino Babnik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v reviji Human Systems Management objavila članek z naslovom Measuring individual and work-related correlates of employees well-being with a short form of the psychological general well-being index : a pilot validation study in Slovenia.

16. november 2020 | Publikacije

Članek o družbeno nesprejemljivem diskurzu na Facebookovih straneh novičarskih portalov

Dr. Vasja Vehovar, član Centra za družboslovno informatiko, je v sodelovanju z Blažem Povžem, dr. Darjo Fišer, dr. Nikolom Ljubešićem, Ajdo Šulc in dr. Dejanom Jontesom v reviji Teorija in praksa objavil članek z naslovom »Družbeno nesprejemljivi diskurz na Facebookovih straneh novičarskih portalov«.

07. julij 2020 | Publikacije

Objavljen nov znanstveni članek v reviji New Media & Society

Dr. Darja Grošelj in dr. Andraž Petrovčič, člana Centra za družboslovno informatiko, FDV UL, sta v soavtorstvu z dr. Bianco C. Reisdorf z Univerze v Severni Karolini, USA, objavila članek z naslovom Going online on behalf of someone else: Characteristics of Internet users who act as proxy users.

03. julij 2020 | Publikacije

Dr. Sakari Taipale objavil članek v reviji Information & Management

Dr. Sakari Taipale, z Univerze v Jyväskyli in član Centra za družboslovno informatiko, je v reviji Information & Management objavil članek z naslovom “Robot acceptance model for care (RAM-care): A principled approach to the intention to use care robots”. Avtorji članka na podlagi raziskave predlagajo model, ki daje načelni pristop namenu uporabe oskrbovalnih robotov.

22. junij 2020 | Publikacije

Dr. Sakari Taipale objavil članek v reviji International Journal of Social Robotics

Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je v reviji International Journal of Social Robotics objavil članek z naslovom »Care Workers’ Readiness for Robotization: Identifying Psychological and Socio-Demographic Determinants«. Avtorji raziskave so identificirali psihološke in socio-demografske determinante povezane s pripravljenostjo na robotizacijo med poklicnimi finskimi negovalci.

22. junij 2020 | Publikacije

Izid zbornika Smart Living Forum 2019

Novembra 2019 je v Beljaku v Avstriji potekal Smart Living Forum 2019. Maja letos je bil objavljen zbornik dogodka, ki vključuje tudi rezultate dveh intervencijskih študij, ki so ju izvedli člani Centra za družboslovno informatiko.

04. junij 2020 | Publikacije

Dr. Sakari Taipale je objavil članek v Sage reviji New Media & Society

Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je v Sage reviji New Media & Society objavil članek z naslovom “Exploring heterogeneous ICT use among older adults: The warm experts’ perspective”. Avtorji članka proučujejo različne oblike podpore, ki jih potrebujejo starejši uporabniki (75+) digitalne tehnologije in podajajo utemeljitev, zakaj “domači eksperti” igrajo tako pomembno vlogo v procesu sprejemanja in uporabe IKT.

11. maj 2020 | Publikacije

Nov znanstveni članek v reviji Sociological Methods & Research

Najpogosteje uporabljeni obliki interpretacij primerjav družboslovnih pojavov v časovni perspektivi sta absolutna in relativna razlika, medtem ko je časovna distanca redkeje uporabljena. Pred kratkim objavljeni znanstveni članek dr. Katje Prevodnik in prof. dr. Vasje Vehovarja obravnava vprašanje izbora osnovnih primerjalnih mer in poudarja, da je izbor mere in oblike predstavitve izredno pomemben, saj različne mere (formati) lahko sugerirajo različne vsebinske interpretacije.

04. maj 2020 | Publikacije