Skoči do osrednje vsebine

Zaključne ugotovitve projekta


Z namenom predstavitve ključnih ugotovitev projekta je raziskovalna skupina pripravila knjižico, ki predstavlja namen, metodologijo in ključne ugotovitve.

Namen raziskovalnega projekta je bil celostno raziskati dejavnike tveganja, ki vplivajo na blagostanje in zdravje vojaških družin v Sloveniji. Analiza empiričnih podatkov je zajela tako mikro, mezo kot makro raven družbenega delovanja, pri čemer smo oblikovali lasten model temeljnih kazalnikov zdravja in blagostanja vojaških družin ter dejavnikov tveganja, ki vplivajo nanje. Dejavnike tveganja smo umestili v Bronfenbrennerjev socialnoekološki model. Ugotoviti smo tudi želeli, ali so dejavniki tveganja resnično vojaško specifični, torej, ali statistično pomembno odstopajo v primerjavi s civilnim okoljem, zato smo kvantitativni del raziskave v obliki anketnih vprašalnikov izvedli tako na vojaškem kot na civilnem vzorcu.

Knjižica je na voljo na povezavi.

 

 

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. junij 2022 | v kategoriji: Vojaške družine