Zaključek raziskovalnega projekta: Oblikovanje celotvitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči


V mesecu juniju 2019 smo na Obramboslovnem raziskovalnem centru zaključili z raziskovalnim projektom Oblikovanje celotvitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji, ki je bil financiran s strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. 

Projekt je potekal dve leti, pod vodstvom ORC UL FDV, v sodelovanju s partnerji: Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo d.o.o., Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in podjetjem IGEA d.o.o.

Projekt je bil namenjen razvoju celovitega modela vodenja odziva ob nesrečah, ki bo, prilagojen slovenskim razmeram, ob upoštevanju sedanje (pravne) ureditve, večstopenjskega sistema vodenja, organiziranosti in opremljenosti, omogočal optimalno in učinkovito izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na različnih ravneh vodenja. Cilj projekta je bilo oblikovanje izhodišč za prenovo obstoječega sistema vodenja, odziva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

 

Povzetek projekta je objavljen na spodnji povezavi:

http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_106.pdf

 

 

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. avgust 2019 | v kategoriji: Obvestila