Začetek temeljnega raziskovalnega projekta Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin


S 1. julijem 2019 smo na Obramboslovnem raziskovalnem centru začeli z izvajanjem temeljnega raziskovalnega projekta Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin, ki ga financira ARRS in se bo izvajal do junija 2022.

Raziskovalni projekt predstavlja prvo celovito raziskavo vojaških družin na slovenskem, ki bo v različnih fazah vključevala pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, njihove partnerje in partnerke ter tudi strokovnjake, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo z izzivi, ki jih zaposlenim predstavlja usklajevanje dela in družine. V raziskavi bomo testirali model vpliva dejavnikov tveganja na kazalnike zdravja, in sicer na različnih socio-ekoloških ravneh. Med drugim je cilj ugotoviti moč vpliva dejavnikov tveganja na zdravje družin. Prav tako želimo s primerjavo s civilnim vzorcem ugotoviti tudi, kateri dejavniki tveganja so vojaško speficični.

Za potrebe projekta je bila vzpostavljena posebna spletna stran:

https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/vojaske-druzine


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. avgust 2019 | v kategoriji: Obvestila