Obvestila

Za obdobje:

Vplivi vojaškega poklica na telesno zdravje

Raziskava pri projektu Vojaškospecifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin (MilFam) je pokazala katere so najbolj pogoste težave pripadnikov/-ic SV, ki so bili vključeni v vzorec. Za ugotavljanje zdravstvenih izzivov, ki so vojaško specifični smo v raziskavo vključili tudi civilni vzorec

18. marec 2021 | Vsebinske ugotovitve