Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Za obdobje:

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: Socialnoekološki modeli zdravja: Pripadniki in pripadnice vojaške organzacije ter njhove družine

Pri založbi FDV je izšla monografija Socialnoekološki modeli zdravja: Pripadniki in pripadnice vojaške organzacije ter njhove družine, avtoric Janje Vuga Beršnak, Žive Humar, Jelene Juvan, Ljubice Jelušič, Alenke Švab, Klemna Kocjančiča in Bojane Lobe.

06. september 2022 | Obvestila, Vojaške družine

LETNO SREČANJE COST MREŽE IGCOORD

Na Fakulteti za družbene vede je 26. in 27. maja 2022 potekalo letno srečanje COST mreže “Intergovernmental coordination from local to European governance” (CA20123), ki se ga je udeležilo 55 raziskovalcev iz 23 evropskih držav, preko spletnih orodij pa je bilo prisotnih še 48 raziskovalcev. Slovenska predstavnika v omenjeni mreži sta prof. dr. Žan Jan Oplotnik iz EPF Maribor in prof. dr. Miro Haček iz FDV, ki je sestanek tudi organiziral. Letno srečanje je obsegalo sestanek Management Committeeja (MC), v katerem sta po dva predstavnika vsake države članice COST, srečanja štirih delovnih skupin ter srečanje jedrne skupine (Core Group), ki COST akcijo tudi vodi. Več o COST akciji na https://igcoord.eu/

30. maj 2022 | Obvestila

Prispevek v knjigi o volilnih sistemih na subnacionalnih ravneh oblasti v evropskih državah

Pri ugledni založbi Routledge je nedavno izšla obsežna večavtorska knjiga, ki vsebuje kar 42 poglavij, v katerih avtorji iz skorajda vseh evropskih držav analizirajo volilne sisteme, ki se uporabljajo za izvolitev različnih političnih organov na regionalnih in lokalnih volitvah.

15. marec 2022 | Obvestila