Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Za obdobje:

Projekt anksioznost miru predstavljen na konferenci Mreže za spravo

Projekt Anksioznost miru je bil deležen pozornosti v sklopu petnajstega Foruma za tranzicijsko pravičnost v postjugoslovanskih državah pod naslovom 'Sprava nima alternative', ki ga je organizirala Mreža za spravo (REKOM) v obdobju med 12. in 14. decembrom 2022. Projekt je predstavil vodja projekta, izr. prof. dr. Rok Zupančič.

30. december 2022 | Anksioznost miru

Projekt anksioznost miru v sobotni prilogi časnika Delo

Novinar časnika Delo g. Novica Mihajlović je za sobotno prilogo dela pripravil kolumno na temo medetničnih odnosov v kontekstu evropske integracije Zahodnega Balkana.

17. december 2022 | Anksioznost miru

Srbska izpostava BBC pripravila reportažo o Baljvinah s pomočjo vodje projekta dr. Roka Zupančiča

Srbska izpostava BBC je pripravila daljšo reportažo o Baljvinah. Gre za vas, ki se nahaja v središču raziskovalne pozornosti projekta Anksioznost miru pod vodstvom izr. prof. dr. Roka Zupančiča. Slednji je v daljšem intervjuju z novinarjem BBC, gospodom Grujico Andrićem, spregovoril o različnih vidikih fenomena Baljvin, vključno z vprašanjem razumevanja dejavnikov, ki so botrovali k temu, da v vasi tekom bosanske vojne (1992–1995) ni bilo oboroženega spopada.

13. oktober 2022 | Anksioznost miru

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: Socialnoekološki modeli zdravja: Pripadniki in pripadnice vojaške organzacije ter njhove družine

Pri založbi FDV je izšla monografija Socialnoekološki modeli zdravja: Pripadniki in pripadnice vojaške organzacije ter njhove družine, avtoric Janje Vuga Beršnak, Žive Humar, Jelene Juvan, Ljubice Jelušič, Alenke Švab, Klemna Kocjančiča in Bojane Lobe.

06. september 2022 | Obvestila, Vojaške družine

Bosansko-hercegovski N1 pripravil reportažo o Baljvinah s pomočjo vodje projekta dr. Roka Zupančiča

3. avgusta je bosansko-hercegovski N1 pripravil novo reportažo o Baljvinah. Gre za vas, ki se nahaja v središču raziskovalne pozornosti projekta Anksioznost miru pod vodstvom izr. prof. dr. Roka Zupančiča

19. avgust 2022 | Anksioznost miru

Anđela Đorđević in Rok Zupančič sta se udeležila konference ISA-IDSS in 9. evropske delavnice v Grčiji

Anđela Đorđević, članica raziskovalne skupine, se je udeležila konference ISA-IDSS 2022 pod naslovom ”Globalna kriza: odzivi in okrevanje”, ki je potekala med 17. in 19. junijem 2022 na Univerzi na Kreti (Rethymno, Grčija). Anđela Đorđević je predstavila prispevek z naslovom ”'Nedeljeno' mesto v razdeljeni pokonfliktni družbi Kosova: dejavniki, ki prispevajo k mirnemu sobivanju Albancev in Srbov v Kamenici”. Prispevek je rezultat večmesečnega raziskovanja in terenskega dela, opravljenega maja 2022 v Kamenici na Kosovu.

16. avgust 2022 | Anksioznost miru

Odraščanje v vojaških družinah

V okviru projekta smo raziskovali odnose med starši in otroki ter dobrobit otrok v vojaških družinah, pri čemer smo uporabili različne metodološke pristope. Izvedli smo tudi poglobljene intervjuje s polnoletnimi otroki iz vojaških družin, ki so se izkazali kot dragoceno raziskovalno orodje, saj smo z njihovo pomočjo dobili podrobnejši vpogled v tiste vidike življenja v vojaških družinah, ki jih z anketo in ekspertnimi intervjuji nismo uspeli zajeti.

14. junij 2022 | Vsebinske ugotovitve

Zaključne ugotovitve projekta

Z namenom predstavitve ključnih ugotovitev projekta je raziskovalna skupina pripravila knjižico, ki predstavlja namen, metodologijo in ključne ugotovitve.

10. junij 2022 | Vojaške družine

LETNO SREČANJE COST MREŽE IGCOORD

Na Fakulteti za družbene vede je 26. in 27. maja 2022 potekalo letno srečanje COST mreže “Intergovernmental coordination from local to European governance” (CA20123), ki se ga je udeležilo 55 raziskovalcev iz 23 evropskih držav, preko spletnih orodij pa je bilo prisotnih še 48 raziskovalcev. Slovenska predstavnika v omenjeni mreži sta prof. dr. Žan Jan Oplotnik iz EPF Maribor in prof. dr. Miro Haček iz FDV, ki je sestanek tudi organiziral. Letno srečanje je obsegalo sestanek Management Committeeja (MC), v katerem sta po dva predstavnika vsake države članice COST, srečanja štirih delovnih skupin ter srečanje jedrne skupine (Core Group), ki COST akcijo tudi vodi. Več o COST akciji na https://igcoord.eu/

30. maj 2022 | Obvestila

Prispevek v knjigi o volilnih sistemih na subnacionalnih ravneh oblasti v evropskih državah

Pri ugledni založbi Routledge je nedavno izšla obsežna večavtorska knjiga, ki vsebuje kar 42 poglavij, v katerih avtorji iz skorajda vseh evropskih držav analizirajo volilne sisteme, ki se uporabljajo za izvolitev različnih političnih organov na regionalnih in lokalnih volitvah.

15. marec 2022 | Obvestila