Obvestila

Za obdobje:

Vplivi vojaškega poklica na telesno zdravje

Raziskava pri projektu Vojaškospecifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin (MilFam) je pokazala katere so najbolj pogoste težave pripadnikov/-ic SV, ki so bili vključeni v vzorec. Za ugotavljanje zdravstvenih izzivov, ki so vojaško specifični smo v raziskavo vključili tudi civilni vzorec

18. marec 2021 | Vsebinske ugotovitve

Vabilo k sodelovanju v spletni anketi

Raziskava med pripadniki/-icami in partnerkami/partnerji je pomembna za ugotavljanje negativnih (stres, delovne preobremenitve idr.) in pozitivnih (pomoč družbi, koristne izkušnje in znanja idr.) vplivov vojaške službe na celotno družino.

04. januar 2021 | Vojaške družine