Obvestila

Za obdobje:

(Ne)vsakdanje življenje vojaških družin v času negotovosti globalne pandemije

Ker je bila Slovenska vojska s strani vlade opredeljena kot ena izmed ključnih institucij pri ovbladovanju epidemije, smo želeli preveriti, kaj to pomeni za vojaške družine. Z namenom ugotoviti, kako se vojaške družine soočajo z reorganizacijo družinskega življenja smo izvedli spletno anketo.

19. junij 2020 | Vsebinske ugotovitve

VOJAŠKE DRUŽINE – NEVIDNI STEBER VOJAŠKEGA POKLICA

Še pred dobrimi sto leti v avstro-ogrski vojski ni bilo zaželeno, da se mladi častniki prekmalu poročijo in ustvarijo družino. Njihove misli so morale ostati bistre in njihovo srce na pravi strani, pri državi in ne dekletu. Slovenski vojak in vojakinja sta danes zato lahko zadovoljna, da se smeta poročiti in imeti družino. Naj bo to bežen in humoren zgodovinski komentar, ki se dotika tudi vsebin, ki so natančneje in resneje opisane na naslednjih straneh te posebne številke.

18. junij 2020 | Vsebinske ugotovitve

Posebna številka Sodobnih vojaških izzivov o vojaških družinah

V sklopu projekta Vojaško specifilni dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin je izšla posebna številka revije Sodobni vojaški izzivi, ki je posvečena vojaškim družinam.

18. junij 2020 | Vojaške družine

Objava o raziskavi o vojaških družinah med epidemijo v reviji Slovenska vojska

V zadnji številki Revije Slovenska vojska je bil objavljen članek prof. Vuga Beršnak o projektu in raziskavi, ki jo je raziskovalna skupina izvedla med pripadniki Slovenske vojske in njihovimi partnerji in partnericami v času razglašene epidemije virsua Covid-19.

10. junij 2020 | Vojaške družine

Izobraževalni poteki otrok in mladih ter vloga družine

Koncept izobraževalnega poteka izhaja iz vidika teoretske perspektive življenjskega poteka (glej Ule 2008) in se nanaša na potek izobraževanja v posamičnem življenjskem poteku. Izobraževalni potek razumemo kot niz prehodov med različnimi izobraževalnimi stopnjami in institucijami, ki vodijo do različnih ravni pridobljenega izobrazbenega kapitala. Ti izobraževalni prehodi so rezultat tako (izobraževalne) strukture ali sistema kot individualnega delovanja posameznikov.

18. maj 2020 | Vsebinske ugotovitve

Normativni in zakonodajni okvir podpore vojaškim družinam v Republiki Sloveniji

V Republiki Sloveniji je predpisana stalna podpora vojaškim družinam (Zakon o obrambi, Zakon o vojaški dolžnosti, Zakon o službi v Slovenski vojski), ki pa se v operativnem smislu ne izvaja v celoti.

29. april 2020 | Vsebinske ugotovitve

Oris celostne skrbi za pripadnike estonskih oboroženih sil

V sklopu projekta MilFam je celostna skrb za pripadnike oboroženih sil preučevana tudi na podlagi izkušenj tujih oboroženih sil. Ena izmed izbranih držav je Estonija, ki je na več področjih primerljiva s Slovenijo.

22. april 2020 | Vsebinske ugotovitve

Družinske politike v Sloveniji

V današnji objavi ponujamo pregled trenutno veljavnih družinskih politik v Sloveniji, ki ga je pripravila dr. Živa Humer, članica raziskovalne skupine.

15. april 2020 | Vsebinske ugotovitve

Spletna anketa za pripadnike SV o spremenjenih razmerah ob razglasitvi epidemije

Pri projektu MilFam želimo preveriti, v kolikšni meri na pripadnike/ice SV in njihove družine vplivajo spremenjene razmere ob razglasitvi epidemije.

11. april 2020 | Vojaške družine