Obvestila

Za obdobje:

O 'vojaški službi' vojaških družin

Morda se kdo sprašuje, zakaj je vojaški poklic poseben in zakaj so vojaške družine posebne? Ker pripadnik/ica OS zavestno podari svoje življenje za državo. Ker je koncept 'države' morda abstrakten, lahko rečemo tudi, da podari svoje življenje za ljudi, za njihovo bolj kvalitetno in varnejše življenje.

17. januar 2020 | Vsebinske ugotovitve

Družine

V sociologiji družin so se v zadnjih desetletjih izoblikovali različni poskusi, kako (re)konceptualizirati družino oz. kako jo raziskovati glede na hitre družbene spremembe in povsem novo podobo družin in družinskega življenja. Stroka si je enotna, da ne moremo več govoriti o družini v ednini, saj ne obstaja le ena forma družine (kot se je morda zdelo v povojnih desetletjih), temveč raznolike družine, zato se v socioloških razpravah že desetletja uporablja množinska oblika.

06. januar 2020 | Vsebinske ugotovitve

Vsebinski opis projekta

Za razumevanje dejavnikov tveganja, ki vplivajo na dobrobit in zdravje vojaških družin v Sloveniji bomo uporabili celovit pristop. V dosedanjih raziskavah so bili dejavniki tveganja preučevani predvsem na mikro ravni, medtem ko mi z raziskavo poskušamo narediti korak naprej v raziskovanju in dejavnike tveganja preučiti na mezo in makro ravni. Prav tako so bili v dosedanjih raziskavah dejavniki tveganja preučevani ločeno na področju vojaške sociologije ali psihologije. V raziskavi povezujemo obe področji, s čimer bomo dejavnike tveganja preučili celovito iz vidika obeh disciplin.

06. januar 2020 | Vsebinske ugotovitve