Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni zbornik »Upravljavska sposobnost slovenskih občin: primeri dobrih praks«


(Miro Haček, ur., Založba FDV in Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb in Ljubljana, 2012)

Znanstveni zbornik »Upravljavska sposobnost slovenskih občin: primeri dobrih praks« obravnava pogosto precej zanemarjeno področje delovanja občin in občinskih uprav v Sloveniji. Upravljavska sposobnost v občinah je v knjigi podrobno analizirana; avtorji namreč navajajo vse glavne elemente upravljavske sposobnosti, kot so učinkovitost, merjenje učinkovitosti, lokalno upravljanje, organiziranost za uspešno vodenje in podobno, pri čemer pa so dodani tudi primeri dobrih praks upravljanja različnih občin po Sloveniji, ki so jih prispevali avtorji, ki se s problematiko upravljanja občin ukvarjajo vsakodnevno. Celotno teoretično podlago o upravljavski sposobnosti slovenskih občin avtorji nadgradijo z analizo dosedanjih raziskav upravljavske sposobnosti slovenskih občin, natančneje dveh empiričnih raziskav, opravljenih med direktorji občinskih uprav v letih 2007 in 2012, kar omogoča tudi ugotavljanje nekaterih trendov upravljavske sposobnosti slovenskih občin. Celostna analiza med direktorji občinskih uprav prikazuje realnost delovanja občinskih uprav v Sloveniji. Zajema vse pristope upravljanja, ki so v veljavi, uvajanje nekaterih novih pristopov, kadrovske potenciale ter problematike, s katerimi se občinske uprave srečujejo. Zbornik je nastal kot rezultat sodelovanja Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij iz Fakultete za družbene vede z nemško fundacijo Friedrich Ebert Stiftung, ki financira raziskovalne projekte, pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v prakso.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. marec 2014 | v kategoriji: Obvestila