Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev centra


Center za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij (CPUPI), ki pokriva vsebinska področja javne uprave, lokalne samouprave in upravno-političnih odnosov ter institucij, je bil ustanovljen s sklepom Senata Fakultete za družbene vede 7. septembra 2009. Področje javne uprave je na Fakulteti za družbene vede že nekaj časa samostojno znanstveno področje na vseh treh stopnjah pedagoškega procesa. Z ustanovitvijo novega raziskovalnega centra je omenjena disciplina pridobila lasten raziskovalni center tudi na raziskovalnem področju. Temeljna vloga Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij je skrb za razvoj temeljne in aplikativne upravno politične znanosti, ki v Sloveniji v zadnjih desetletjih ni vedno najbolj ustrezno napredovala, razvoj različnih aplikativnih (pod) disciplin s področja javne uprave ter mednarodno primerjalno raziskovanje in povezovanje tako v evropskem kot tudi v širšem mednarodnem prostoru. Upravna znanost je v svetovnih akademskih krogih pomembno vsebinsko področje, ki je v obdobju vitke države, modernizacije državnih uprav in nastajanju novih paradigm vodenja upravnih institucij, aktualno in prodorno. Delovanje v konstruktivnem in kreativnem okolju bi omogočilo izvedbo mednarodno primerljivih in odmevnih študij, ki so izrednega pomena za nadaljnji razvoj upravno-politološke znanosti v Sloveniji.

Predstojnik Centra za obdobje 2013–2017 je red. prof. dr. Miro Haček, poleg njega pa sta člana Centrared. prof. dr. Marjan Brezovšek in mlada raziskovalka asist. Simona Kukovič. Red. prof. dr. Miro Haček je mentor mladi raziskovalki asist. Simoni Kukovič. Red. prof. dr. Marjan Brezovšek je nosilec mednarodnega bilateralnega projekta z ZDA "Posledice socialne izključenosti žensk iz izobraževalnega sistema na vključenost žensk v politiko". Center je član konzorcija, ki v obdobju 2011–2014 opravlja s strani Evropskega socialnega sklada sofinancirano raziskavo ”Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II”. Center za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij je od januarja 2010 soizdajatelj znanstvene revije Journal of comparative politics; omenjena revija od januarja 2010 naprej izhaja izključno v elektronski obliki in je abstrahirana v uglednih bibliografskih bazah (IBSS, International Political Science Abstracts, ProQuest, EBSCO, ipd).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. marec 2014 | v kategoriji: Obvestila