Skoči do osrednje vsebine

Politiki in visoki javni uslužbenci: kdo vlada?


(Miro Haček, Založba FDV, Ljubljana, 2009)

Monografija »Politiki in visoki javni uslužbenci: kdo vlada?« se poglobljeno ukvarja s dihotomijo med politiko in birokracijo, ki je v upravni in politični znanosti že dolgo velja za eno osnovnih točk v raziskovanju birokracije in njenih značilnosti. Jasna razmejitev med politiko in birokracijo je v modernih demokracijah sicer močno vprašljiva, saj birokracija po eni strani ni več zadolžena zgolj in samo za implementacijo odločitev, sprejetih s strani političnih funkcionarjev, ampak je birokracija v sodobnih demokratičnih držav vključena tudi v proces oblikovanja politik, v okviru katerega se bori za lastne koncepcije tistega, kar smatra za »dobro politiko«. Neposredni konflikt med politiki in birokrati je občasno celo opredeljen kot temeljni problem moderne države. Odnos med obojimi je viden kot eden najpomembnejših aspektov refleksivnega vedenja v javnih organizacijah. Vprašanje »kdo vlada« je vprašanje, ki si ga je zastavilo že mnogo uglednih avtorjev in ki si ga na začetku svoje znanstvene analize zastavlja tudi izr. prof. dr. Miro Haček. Odnos med izvoljenimi ali imenovanimi političnimi funkcionarji in profesionalnimi javnimi uslužbenci je namreč eno najpomembnejših prizorišč institucionalnih politik v sodobnih demokracijah. Tovrstni odnos je ključen predvsem v točki, v kateri politični oblasti omogoča, da izvaja svoje vsakodnevne naloge in sprejema ter izvaja odločitve, ki so v modernem političnem sistemu potrebne. Ključni cilj predloženega dela je bil analitični razvoj boljšega konceptualnega razumevanja politike znotraj območja, v katerem oba tipa akterjev delujeta. Avtor ugotavlja, da med politiko in upravo ni mogoče začrtati ostre in jasne meje. Politični funkcionarji, ki so na vrhu upravne hierarhije kot ministri, predstavniki političnih strank oziroma upravnih organizacij, za dosego svojih ciljev nujno potrebujejo predvsem visoke javne uslužbence in se nanje v veliki meri tudi naslanjajo. Avtor zaključuje z mislijo, da ima odnos med uradniki in politiki v slovenskem političnem sistemu nedvomno nekatere tekmovalne značilnosti, vendarle pa v osnovi ne gre za izrazit konflikt med dvema, medsebojno različnima si skupinama. Tako (visoki) javni uslužbenci kot tudi politiki so pomemben in nezamenljiv akter v okviru upravno-politične dihotomije, hkrati pa so oboji pomembni akterji v procesu oblikovanja javnih politik.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. marec 2014 | v kategoriji: Publikacije