Center za politično teorijo

  • Center za politično teorijo

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006 v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Osrednja usmeritev Centra za politično teorijo je proučevanje političnih konceptov in problematik, kot so demokracija, državljanstvo, državljanska vzgoja, globalizacija ter njenimi učinki na družbo in politiko, migracije, politični sistemi, politična kultura, politični diskurzi, globalna družbena gibanja, biopolitika in podobno. Poleg aktualnih tematik, raziskovalci centra proučujejo tudi zgodovino političnih procesov, institucij in idej. Člani centra se redno udeležujejo mednarodnih znanstvenih politoloških srečanj in aktivno sodelujejo z drugimi znanstvenimi institucijami doma in po svetu.

Sodelovanje

Povezave