Mednarodne mreže


EISA_logo

EISA (European International Studies Association)

Evropsko združenje mednarodnih študij (ang. European International Studies Association – EISA) je bilo ustanovljeno leta 2013. Med soustanovitelji združenja je tudi prof. dr. Zlatko Šabič. EISA nadaljuje številne aktivnosti svoje ustanoviteljice; tj. Stalne skupine za evropsko sodelovanje političnih raziskav (ang. Standing Group of the European Corporation of Political Research – SGIR), v kateri sta kot člana sodelovala prof. dr. Bojko Bučar in prof. dr. Zlatko Šabič, oba s Centra za mednarodne odnose. SGIR je bil ustanovljen leta 1990, in sicer kot mreža, ki povezuje tako posamezne akademike kot tudi raziskovalne skupnosti s področja mednarodnih odnosov v Evropi – na nacionalni in regionalni ravni.

Spletna stran EISA

TEPSATEPSA (Trans European Policy Studies Association)

Trans-evropsko združenje političnih študij (ang. Trans European Policy Studies Association – TEPSA) je bilo ustanovljeno leta 1974 kot prva trans-evropska raziskovalna mreža. Združenje s ciljem zagotavljanja vrhunskih raziskav evropske integracije povezuje raziskovalne inštitute iz držav članic Evropske unije (EU), pa tudi inštitute iz držav kandidatk. Deluje kot vez med raziskovalci, odločevalci na ravni nacionalnih vlad in EU ter državljani.

Spletna stran TEPSA

ECPRLogoECPR (European Consortium for Political Research)

Evropski konzorcij političnih raziskav (ang. European Consortium for Political Research – ECPR) je neodvisno akademsko združenje, ustanovljeno leta 1970. Približno 300 institucionalnih članov konzorcija iz 50 držav vključuje vodilne univerze, študente in izkušene akademike, ki raziskujejo in poučujejo politične vede po vsem svetu. Namen ECPR je spodbujanje usposabljanj, raziskovanja in mednarodnega sodelovanja znanstvenikov s področja političnih ved.

Spletna stran ECPR

EIBAlogoEIBA (European International Business Academy)

Evropska akademija za mednarodno poslovanje (ang. European International Business Academy – EIBA) je bila ustanovljena leta 1974 pod okriljem Evropske fundacije za razvoj menedžmenta (ang. European Foundation for Management Development – EFMD) ter v tesnem sodelovanju z Evropskim inštitutom naprednih menedžerskih študij (ang. European Institute for Advanced Studies in Management – EIASM). Akademija je profesionalno združenje več kot 500 akademikov in posameznikov iz prakse, ki jih zanima področje mednarodnega poslovanja. Cilja mreže sta širjenje informacij in promocija mednarodne menjave na področju mednarodnega poslovanja. Člani mreže EIBA prihajajo iz 50 držav vseh 5 kontinentov.

Spletna stran EIBA

EADI_logoEADI (European Association of Development Research and Training Institutes)

Evropska zveza inštitutov za razvojno raziskovanje in usposabljanja (ang. European Association of Development Research and Training Institutes – EADI) je vodilna evropska mreža na področju razvojnega raziskovanja in usposabljanj. Zveza spodbuja kakovostno (interdisciplinarno) raziskovanje in izobraževanje na področju razvojnih študij, izmenjavo informacij med evropskimi raziskovalci in akademiki s področja razvojnih študij in utrjevanje mrež znanja na regionalni in globalni ravni. Mreža sodeluje tako z nacionalnimi kot tudi evropskimi odločevalci s področja razvojnega sodelovanja.

Spletna stran EADI

RESER logoRESER (European  Association for REsearch on SERvices)

Evropsko združenje za raziskovanje storitev (ang. European Association for REsearch on SERvices – RESER) je interdisciplinarna mreža raziskovalnih skupin in posameznikov, ki proučujejo storitve in se aktivno vključujejo v oblikovanje politik (predvsem na ravni Evrope). Cilji mreže so spodbujanje skupnih raziskav storitev v Evropi in širše, spodbujanje raziskav storitev kot ključne aktivnosti za razumevanje gospodarstva, zagotavljanje podpore doktorskim študentom in mladim raziskovalcem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem storitvenih tem, ter priprava analiz, povezanih z razvojem storitev, njihovo vlogo in učinki, za politične odločevalce in odločevalce iz gospodarstva.

Spletna stran RESER

CEEISA logoCEEISA (Central and East European International Studies Association)

Združenje Srednje in Vzhodne Evrope za mednarodne študije (ang. Central and East European International Studies Association – CEEISA) je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom povezovanja raziskovalcev iz regije Srednje in Vzhodne Evrope, ki se ukvarjajo z mednarodnimi študijami. Med snovalci organizacije je bil prof. dr. Bojko Bučar, med ustanovitelji pa prof. dr. Zlatko Šabič in doc. dr. Milan Brglez (vsi trije so člani Centra za mednarodne odnose).

Cilj združenja je zagotavljati srečanja in izmenjave med raziskovalci iz regije ter utrditi njihovo sodelovanje za večji prispevek regionalnih znanstvenikov k rezultatom globalne znanstvene skupnosti. CEEISA je članica Svetovnega komiteja mednarodnih študij (ang. World International Studies Committee WISC).

Spletna stran CEEISA

ISA logoISA (The International Studies Association)

Združenje mednarodnih študij (ang. International Studies Association – ISA) je od leta 1959, ko je bilo ustanovljeno, najpomembnejša organizacija, ki povezuje akademike s področij mednarodnih študij in ljudi iz prakse mednarodnih odnosov. Glavni cilj mreže je spodbujanje raziskav in izobraževanja o mednarodnih zadevah. Z več kot 6.000 člani z vsega sveta je ISA najbolj uveljavljena in mednarodno prepoznavna organizacija na svojem področju. Med drugim ima organizacija tudi status nevladnega posvetovalnega telesa Združenih narodov.

Spletna stran ISA

WISC logoWISC (World International Studies Committee)

Svetovni komite mednarodnih študij (ang. World International Studies Committee – WISC) je mreža nacionalnih in regionalnih strokovnih združenj s področja mednarodnih odnosov z vsega sveta. Cilj komiteja je spodbujanje mednarodnega sodelovanja in izmenjav akademikov s posebnim poudarkom na državah in regijah, ki so na področju globalnih mednarodnih študij manj zastopane. Mrežo, ki je edina resnično globalna organizacija akademikov s področja mednarodnih odnosov, je med letoma 2008 in 2014, ko je dosegala stabilno rast, vodil član Centra za mednarodne odnose Bojko Bučar.

Spletna stran WISC

ILA logoILA (International Law Association)

Združenje za mednarodno pravo (ang. International Law Association – ILA) je bilo ustanovljeno leta 1873. ILA je posvetovalna mednarodna nevladna organizacija s približno 3.500 članov. Cilji združenja vključujejo proučevanje, pojasnjevanje in razvoj mednarodnega prava ter poglabljanje razumevanja in spoštovanja mednarodnega prava.

Spletna stran ILA


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. junij 2016 | v kategoriji: Povezovanje