Maja Bučar in Andreja Jaklič na Kitajskem predavali o izbranih politikah in mednarodnih ekonomskih odnosih EU


Maja Bučar in Andreja Jaklič, obe s Centra za mednarodne odnose, sta na povabilo Univerze Hubei v Wuhanu na Kitajskem na podiplomskem doktorskem programu tamkajšnje poslovne fakultete opravili serijo predavanj o  izbranih politikah in mednarodnih ekonomskih odnosih Evropske unije (EU). Z doktorskimi študenti sta med drugim razpravljali o vlogi EU v globalni ekonomiji, vpetosti podjetij v globalne verige vrednosti in politikah Evropske unije s področij inovacij, raziskav in razvoja ter podjetništva. Predavali sta tudi o metodah ocenjevanja teh politik in veščinah znanstvenega pisanja. Ob velikem zanimanju študentov za predstavljene vsebine se Centru za mednarodne odnose in Fakulteti za družbene vede obeta poglobitev sodelovanja z univerzo v Wuhanu.