Skoči do osrednje vsebine

Andreja Jaklič se je udeležila konference AIB-CEE poglavja in letnega sestanka AIB v Varšavi na Poljskem


Prof. dr. Andreja Jaklič s CMO je sodelovala na konferenci AIB-CEE poglavja in letnem sestanku Akademije za mednarodno poslovanje (ang. Academy of International Business – AIB), ki sta potekala julija v Varšavi na Poljskem.

Na konferenci AIB-CEE poglavja (tj. poglavja združenja AIB za Srednjo in Vzhodno Evropo) je prof. dr. Jaklič predstavila prispevek o vplivu gradnje odpornosti v času številnih kriz na strategije internacionalizacije podjetij iz regije Srednje in Vzhodne Evrope (soavtorica prispevka je asist. dr. Iris Koleša, prav tako članica CMO). Poudarila je, da študije, opravljene na CMO leta 2020 in 2022, kažejo na pomen inovativnosti in inovacijskega sodelovanja podjetij za uspešno krizno upravljanje. Multinacionalna podjetja pri tem svojo odpornost krepijo tudi tako, da svojim podružnicam dajejo pomembnejšo vlogo pri odločanju ali posameznih poslovnih nalogah in funkcijah (vključno z raziskavami in razvojem). Po pandemiji Covid-19 so podjetja poročala o različnih inovacijah, zlasti na kadrovskem področju, pri digitalizaciji in nadgradnji poslovnih procesov. Prav tako so se podjetja na spremembe v mednarodnih poslovnih okoljih odzivala z investicijami v produktne in storitvene inovacije.

Povečana politična tveganja so leta 2022 dodatno spremenila obseg izdatkov za inovacije in vrsto inovacij v podjetjih. Podjetja so na primer poročala o povečanem internem in eksternem inovacijskem sodelovanju ter okrepljeni vlogi svojih tujih podružnic pri raziskavah in razvoju. Povečala so tudi sodelovanje v poslovnih grozdih, ki ga spodbujata načrt za okrevanje 'NextgenerationEU' in njegov osrednji instrument 'Recovery and Resilience Facility'. Ta se osredotočata zlasti na inovacije na področjih energije, krožnega gospodarstva in kibernetske varnosti.

Prof. dr. Jaklič je bila poleg tega govorka na panelu o inoviranju kot proaktivnem odgovoru podjetij na globalna tveganja in priložnosti (ang. Innovation as proactive response of business to global risks and opportunities) ter vodila panel o managementu inovacij in znanja v mednarodnem poslovanju (ang. Innovation and knowledge management in International Business’ session at the conference).

Na letnem sestanku Akademije za mednarodno poslovanje (ang. AIB Annual Meeting), ki je sledil AIB-CEE konferenci, je bila prof. dr. Jaklič tudi govorka na panelu o izhodnih strategijah podjetij v času povečane politične nestabilnosti ter panelu o izzivih in priložnostih investiranja v post-tranzicijska podjetja v razvitih ekonomijah na podlagi izkušenj podjetij iz Srednje in Vzhodne Evrope na zahodnoevropskih trgih. Prav tako je na dogodku ob 10. obletnici AIB-CEE poglavja, pri ustanovitvi katerega je sodelovala, razpravljala o razvoju raziskovanja mednarodnega poslovanja v regiji med letoma 2013 in 2023. Udeležila se je tudi sestanka upravnega odbora AIB.

Fotografija: AIB

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. julij 2023 | v kategoriji: Obvestila