Skoči do osrednje vsebine

Center za proučevanje znanosti

 • Center za proučevanje znanosti

  je akademska znanstvenoraziskovalna institucija, ki preučuje različne družbene vidike razvoja novih znanosti in tehnologij v Sloveniji in v svetu.

Center za proučevanje znanosti (CPZ) je bil ustanovljen leta 1982 in je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. CPZ izvaja predvsem teoretična in empirična raziskovanja na področjih sociologije, kulturologije in politik znanosti in tehnologije. Osrednji predmeti raziskovanja so etični, pravni in družbeni vidiki in implikacije razvoja znanosti in tehnologije, tveganja novih in nastajajočih tehnologij, odnos med znanostjo in družbo, mehanizmi evalvacije znanosti, vloga ekspertnega vedenje v oblikovanju znanstvenih in tehnoloških politik, prakse sodelovanja med znanstveniki, bibliometrija znanosti, prenos vedenja iz akademskega v gospodarsko-poslovni sektor, itd. Sodelavci centra so v okviru svojih raziskovalnih dejavnosti vpeti v slovenski in mednarodni znanstveni prostor in sodelujejo v slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Skrbijo tudi za prenos svojih rezultatov raziskovanja v pedagoški proces na FDV ter razvijajo različne oblike ekspertnega sodelovanja z uporabniki in deležniki v Sloveniji.

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

Vodja projekta na FDV: asist. Maruška Nardoni | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2022

Elektronski odpadki - Ocena tveganj

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Jennie Kristina Olofsson | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 30. januar 2020

EU/E+/SP-VET: ROTENA - Robotics - Training for the New Age

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Toni Pustovrh | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018

EU/FP7: SYN-ENERGENE - SYnthetic Biology – Engaging with New and Emerging Science and Technology in Responsible Governance of the Science and Social Relationship

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Franc Mali | Trajanje projekta: 1. julij 2013 - 30. junij 2017

EU/FP7: EPOCH - Ethichs in Public Policy Making: The Case of Human Enhancement

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Franc Mali | Trajanje projekta: 1. november 2010 - 31. oktober 2012

Sodelovanje

  Dokumenti in publikacije

   Člani

    Pridruženi/-e člani/-ce:
   • Jennie Kristina Olofsson
   • Matjaž Vidmar