Nova raziskava: Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia


Avtorica raziskave: Maruša Pušnik

Leto raziskave: 2020

Ključne besede: zgodovina medijev, mediji, zgodovina, radio, množični mediji, medijske študije, medijsko poročanje

Namen raziskave je spoznati rabo radia v zgodovinski perspektivi v slovenskem prostoru in predvsem njegov pomen v vsakdanjem življenju ljudi v preteklosti. Raziskava izhaja iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Proučuje radio kot medij, ki je vnesel korenite spremembe v vsakdanja življenja ljudi s svojim prihodom v 20. letih 20. stoletja in se množično razširil v naslednjih desetletjih. Cilj raziskave je rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina radia tako razkriva, kako so se v slovensko družbo usidrali množični mediji v 20. stoletju, kako so transformirali vsakdanja življenja ljudi in njihove domove in kako so napovedovali prihod medijske dobe z zgodnjo mediatizacijo slovenske družbe, ki jo je močneje pričel prav radio.

Pušnik, M. (2020). Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDZGR20. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGR20_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. februar 2021 | v kategoriji: Obvestila