Skoči do osrednje vsebine

Objava v tripleC: o raziskovanju medijev v socialistični Sloveniji


Objava v tripleC: o raziskovanju medijev v socialistični Sloveniji

V eni od vodilnih revij na področju kritičnega proučevanja komuniciranja tripleC: Communication, Capitalism, Critique je Slavko Splichal objavil študijo Media Research in Socialist Slovenia/Yugoslavia. Članek razkriva nekatere značilnosti razvoja komunikacijskih teorij in empiričnega raziskovanja v socialistični Sloveniji in Jugoslaviji. Področje se je začelo razvijati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v okviru drugih akademskih disciplin, predvsem političnih ved in delno sociologije, vendar je kmalu postalo tarča ideološke kritike zaradi "pomanjkanja marksističnih temeljev" v družboslovju nasploh ter novinarstva in komunikologije posebej, kar je bil del splošnejšega konflikta med partijsko-državno birokracijo in “liberalnimi intelektualci“. Do osemdesetih let so komunikološki in novinarski izobraževalni in raziskovalni programi postali redna sestavina univerz v vseh republikah nekdanje Jugoslavije. Razvoj nove discipline je v veliki meri zaznamoval "produktivni inkluzivizem" ali eklekticizem, nekakšno "sobivanje" različnih komunikacijskih šol in teoretičnih paradigem, ki so prispevale k njeni definiciji, razvoju in institucionalizaciji na univerzah.

Ta študija spremlja objavo prevoda Splichalovega poglavja "Produkcija in komuniciranje: nujnost in svoboda" iz monografije "Množično komuniciranje med svobodo in odtujitvijo" iz leta 1981. Besedilo je takrat izvirno začelo razpravo o Marxovem pristopu k svobodi tiska z vidika njegove kasnejše ekonomske kritike kapitalizma in je na tej osnovi razkrivalo inherentno povezavo med komuniciranjem in delom.

Zapis obeh objav z odprtim dostopom:

SPLICHAL, Slavko. Media research in socialist Slovenia/Yugoslavia : some afterthoughts. TripleC, ISSN 1726-670X, 2020, vol. 18, no. 1, str. 350-359, doi: 10.31269/triplec.v18i1.1160. https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/1160/1347 [COBISS.SI-ID 36690269]

SPLICHAL, Slavko. A Marxist approach to communication freedom. TripleC, ISSN 1726-670X, 2020, vol. 18, no. 1, str. 337-349, doi: 10.31269/triplec.v18i1.1159. https://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/1159/1345 [COBISS.SI-ID 36690013]


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. junij 2020 | v kategoriji: Projektno poročilo