Skoči do osrednje vsebine

Marko Zajc: Poletni aferi kritičnih misli


Marko Zajc: Poletni aferi kritičnih misli

Član projektne skupine dr. Marko Zajc je v zadnji številki časopisa Studia Historica Slovenica v letu 2020 objavil izvirni znanstveni članek Poletni aferi kritičnih misli: Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986. Namen     prispevka     je     zgodovinska     analiza     vloge/pomena/umeščenosti     slovenskih  kritičnih  intelektualcev  v  jugoslovansko  in  slovensko  javnost  v  zadnjem  desetletju  obstoja  socialistične  Jugoslavije  (natančneje  leta  1986).  Osrednja   pozornost   je   namenjena   intelektualcema   Tomažu   Mastnaku   in   Dimitriju  Ruplu  kot  akterjema  in  njunim  stališčem  v  kontekstu  odnosov  med  slovensko  in  jugoslovansko  javnostjo.  Za  našo  analizo  so  bolj  kot  procesi  odločanja  v  političnih  forumih,  ki  jim  lahko  sledimo  preko  arhivskih  virov,  pomembne vsebine, ki so jih mediji objavili. Gre za politično zgodovino javnosti in ne za zgodovino politike kot procesa odločanja v krogih s politično močjo.

Zapis objave:

ZAJC, Marko. Poletni aferi kritičnih misli: Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2020, letn. 20, št. 3, str. 921-955, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-3-26-Zajc%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2020-26. [COBISS.SI-ID 45482243]

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. maj 2021 | v kategoriji: Obvestila