Skoči do osrednje vsebine

Izbrana dela Franceta Vrega ob 100-letnici njegovega rojstva


Izbrana dela Franceta Vrega ob 100-letnici njegovega rojstva

V okviru projekta so ob 100-letnici rojstva Franceta Vrega, ustanovitelja študija novinarstva in utemeljitelja komunikologije v Sloveniji in Jugoslaviji, izdali monografijo njegovih izbranih del, v katerih proučuje probleme demokratičnega komuniciranja in – čeprav s pojmom Vreg ne operira – komunikacijskih neenakosti.

Knjiga Demokratično komuniciranje: izbrana dela (urednika: Slavko Splichal, Igor Vobič; uredniški odbor: Jernej Amon Prodnik, Marko Milosavljević, Melita Poler; oblikovanje in prelom: Vasja Lebarič) v petih sklopih ponuja izbrane znanstvene in strokovne prispevke Franceta Vrega ter jih razširja z reprodukcijami arhivskih dokumentov, fotografskega materiala in strokovnih razprav.

Izbrana dela povzemajo naslov Vregove monografije iz leta 1990, ki je nekakšen samoobračun z dvema desetletjema raziskovanja družbenega komuniciranja in javnega mnenja. Vprašanja demokratične vloge novinarstva in narave komuniciranja so bila ves čas v središču njegovega zanimanja in se kot rdeča nit prepletajo skozi njegova dela ne glede na to, katera specifična tematika je v njih obravnavana. Demokratično komuniciranje: izbrana dela z uvodno študijo Vregove dediščine (avtor: Slavko Splichal) ter njegovimi strokovnimi in znanstvenimi prispevki odraža ne le Vregovo osebno zgodovino in njegovo akademsko pot, temveč tudi institucionalno zgodovino novinarskega študija in komunikologije kot znanstvene discipline v Jugoslaviji in Sloveniji.

Knjiga je v celoti dostopna v spletni knjigarni Založbe FDV: https://knjigarna.fdv.si/knjige/komunikologija/javnost/i_813_demokraticno-komuniciranje-izbrana-dela

Zapisa objav:

VREG, France, SPLICHAL, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila), VOBIČ, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Demokratično komuniciranje : izbrana dela, (Knjižna zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 478 str., ilustr. ISBN 978-961-235-934-8. [COBISS.SI-ID 35992579]

SPLICHAL, Slavko. "Vsa živa bitja se bodo sporazumela prej kot politiki" : mišljenjska obzorja Franceta Vrega. V: SPLICHAL, Slavko (ur.), VOBIČ, Igor (ur.), VREG, France. Demokratično komuniciranje : izbrana dela, (Knjižna zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2020, str. 13-45. [COBISS.SI-ID 41120259]

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. maj 2021 | v kategoriji: Obvestila