Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja slovarskih virov: označene sovražne besede


Ministrstvo za kulturo RS je septembra 2021 odobrila dobro leto trajajoči projekt Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL, pri katerem bo sodelovala tudi N. Logar. Projekt naslavlja dva temeljna gradnika digitalne jezikovne infrastrukture za slovenščino, in sicer Slovar sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 ta dva slovarja našteva med večjimi dosežki iz obdobja 2014–2018, ko je Slovenija na področju jezikovne opremljenosti prepoznala izzive, ki zahtevajo hitro in učinkovito ukrepanje.
Slovarja bomo nadgradili v različico 2.0. Ker slovarja trenutno ne vsebujeta kvalifikatorjev, jih želimo dodati, prioritetno pri sovražnem in slabšalnem besedišču, tako da bosta uporabnikom izrecno povedala, katero besedišče diskriminira, žali, omalovažuje ipd.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. oktober 2021 | v kategoriji: Obvestila