Skoči do osrednje vsebine

Korpus Gigafida 2.0 – Mnenje uporabnikov


Gigafida 2.0 je velika digitalna zbirka besedil pisne slovenščine. Zajema časopise, revije, nabor spletnih besedil  in knjižne publikacije različnih vrst (leposlovje, učbeniki, stvarna literatura). Korpus je vir podatkov za  jezikoslovne in druge humanistične, pa tudi družboslovne raziskave ter za izdelavo sodobnih slovarjev, slovnic, učnih gradiv in razvoj jezikovnih tehnologij za slovenščino. Uporabniku omogoča preverbo besed in besednih zvez v splošni rabi od leta 1990 dalje, in to po pogostosti, besedilni okolici, znotraj posameznih zvrsti ipd.

V raziskavi Logar idr. (2023) smo ugotavljali, za  katere namene se uporablja Gigafida 2.0, ali so iskalne možnosti konkordančnika ustrezne, kako pregleden je uporabniški vmesnik ter kakšno je razmerje med uporabo Gigafide 2.0 in nekaterih drugih jezikovnih virov za slovenščino. 

Anketa, ki sta jo izpolnila 302 anketiranca, je pokazala, da  se korpus Gigafida 2.0 največ uporablja za jezikoslovno in širše raziskovanje jezika, da so uporabniki z njim zadovoljni in da drugi novejši jezikovni viri večinoma niso zmanjšali potrebe po korpusnem poizvedovanju, izrecno pa so anketiranci poudarili to, da je treba korpus redno posodabljati z novimi besedili. Iz raziskave je med drugim razvidno, da bo pri prihodnji nadgradnji Gigafide treba ponovno premisliti merila zbiranja besedil, zlasti razmerje tisk : splet : družbena omrežja ter seveda KOLIKO in KAJ znotraj njih.

Celotno raziskavo si lahko preberete na povezavi.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. marec 2024 | v kategoriji: Obvestila