Nova raziskava: Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018


Avtor raziskave: Damjan Lajh, Meta Novak in Urška Štremfel

Leto raziskave: 2018

Ključne besede: evropske vsebine; evropska dimenzija; stališča do migracij; stališča do EU; evropska identiteta; učitelj; evropska unija; učenje; poučevanje


V letu 2019, ko so potekale volitve v Evropski parlament ter obeležujemo 15. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji, se Evropska unija (EU) v znanstvenih in strokovnih razpravah (npr. Kratochvíl in Sychra, 2019; Papadopoulos in Piattoni, 2019) bolj kot kdajkoli prej sooča s kritikami glede demokratičnega primanjkljaja ter oddaljenosti od evropskih državljanov. Ker šola predstavlja pomembno, čeprav ne edino, okolje pridobivanja državljanske vednosti o EU, navedena dejstva sprožajo številna raziskovalna vprašanja o učenju in poučevanju evropskih vsebin v šolah. Cilj raziskave je poglobljeno analizirati poglede učiteljev in učiteljic na različne vidike učenja in poučevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah (npr. cilji, dostopnost in kakovost gradiv in profesionalnih usposabljanj, poglobljenost obravnave v kurikulumih in obšolskih dejavnostih) ter izzive s katerimi se pri tem soočajo. S pomočjo raziskave vključevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah smo po bliže spoznali, na kakšen način in katere evropske vsebine se poučujejo v slovenskih šolah.

Anketa je bila izvedena preko spletne aplikacije 1ka, med učitelji osnovnih in srednjih šol.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Lajh, D., Novak, M. in Štremfel, U. (2020). Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUSOLA18. https://doi.org/10.17898/ADP_EUSOLA18_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. julij 2020 | v kategoriji: Obvestila