Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta


Avtor raziskave: Hafner-Fink, Mitja

Leto raziskave: 2018

Ključne besede: zaupanje, zaupanje v politične institucije, politična participacija, volitve, občutek sreče, socialni stiki, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost, vrednote, množični mediji, okolje, varstvo okolja, internet

Slovensko javno mnenje 2018 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta ter Ogledalo javnega mnenja. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1047) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Raziskava se izvaja vse od leta 1968. Večina vprašanj se ponavlja iz leta v leto, kar daje raziskavi veliko medčasovno primerjalno vrednost.

Raziskava je potekala pod okriljem Centra za javno mnenje in množične komunikacije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Hafner Fink, M., Hočevar, M., Grošelj, D., Uršič, M., Zavratnik, S. in Medved, P. (2019). Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM181. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM181_V1

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. december 2019 | v kategoriji: Obvestila