Skoči do osrednje vsebine

Podpora ukrajinskemu visokemu šolstvu prek mednarodnega projekta Open4UA


Konec lanskega leta se je začel projekt Open 4UA (Open Science for Ukranian Higher Education System), v sklopu katerega si partnerji prizadevajo z reformo ukrajinskega visokošolskega sistema pospešiti rast na znanju temelječega ukrajinskega gospodarstva v povojnem obdobju okrevanja.

To bo doseženo s prilagajanjem načelom odprte znanosti na različnih ravneh, od nacionalnih politik do posameznih raziskovalcev. Partnerji v projektu bodo spodbujali institucionalno reformo o odprti znanosti in vrednotenju raziskovalnega dela v visokošolskih ustanovah tudi prek razvoja in preizkušanja s tem povezanih orodij. 

Pod okriljem Univerze v Ljubljani sta v projekt vključeni Biotehniška fakulteta in Fakulteta za družbene vede. Za slednjo je izvajalec Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), ki prenaša svoje strokovno znanje in izkušnje glede uveljavljanja načel odprte znanosti v družboslovju in širše ter vrednotenja raziskovalnih podatkov kot pomembnega samostojnega raziskovalnega rezultata. To bo izvedel predvsem na delavnici na to temo, namenjeni ukrajinskim partnerjem, ki bo konec aprila organizirana na Univerzi v Ljubljani. ADP bo v projektu sodeloval še pri usposabljanju o institucionalnih orodjih odprte znanosti in vrednotenja raziskovalnega dela za pilotne visokošolske ustanove.  

Projekt Open4UA sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. marec 2024 | v kategoriji: Obvestila