Nove raziskave v seriji Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP)


Objavili smo 9 novih raziskav v seriji Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP).

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja pri raziskavah, ki zajemajo teme, pomembne za družboslovno znanstveno raziskovanje. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga države, družbena neenakost, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem, prosti čas in šport.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. marec 2019 | v kategoriji: Obvestila