Nova raziskava: Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/2


Avtorji raziskave: Saša Poljak Istenič, Saša Babič, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Leto raziskave: 2020


Ključne besede: vsakdanje življenje, kultura, družba, covid-19, politika, etnologija, prosti čas, družbene spremembe, vsakdanje življenje, dnevnik, politika

Zagon participativnega spletnega dnevnika o vsakdanjiku in družbi je sprožila epidemija Covid-19, ki je korenito spremenila dnevne rutine in vsakdanje navade ter s tem spodbudila premisleke o samoumevnosti vsakdanjega življenja in sodobni družbi. Spletni dnevnik je zbirka gradiva o spremenjenem vsakdanjiku posameznikov. Cilj raziskave je ustvariti arhiv zapisov o času, ki je bistveno spremenil vsakdanjik in spodbudil k refleksiji poznanega načina življenja in novih družbenih vprašanj. Glavni obravnavani problemi: vsakdanje življenje med epidemijo covida-19, praznično leto v izrednih razmerah, kritični odzivi na vlado in ukrepe, sprejete za omejevanje epidemije. Posamezniki so lahko svoje razmisleke objavili na spletni strani Vsakdanjika objavili od julija do septembra 2020. Participativni spletni dnevnik je razdeljen na tri poglavja: v rubriki O vsakdanjiku so objavljeni premisleki o vsakdanjiku drugih in o tem, kaj ga oblikuje oziroma zaznamuje. Rubrika Premisleki o družbi prinaša odzive na aktualna družbena dogajanja in razmere. Poglavje Utrinki je namenjeno krajšim opazkam, povezavam na objave na drugih spletiščih in fotografijam ali drugemu slikovnemu gradivu.
Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Poljak Istenič, S. in Babič, S. (2021). Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/2 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ETNOD202. https://doi.org/10.17898/ADP_ETNOD202_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. oktober 2021 | v kategoriji: Obvestila