Nova raziskava: Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018


Avtorji raziskave: Špela Verovšek, Matevž Juvančič, Martina Zbašnik-Senegačnik, Simon Petrovčič, Vojko Kilar, Richard Sendi, Boštjan Kerbler, Matej Nikšič, Barbara Mušič in Tadeja Zupančič

Leto raziskave: 2018

Ključne besede: kakovost sosesk, trajnost sosesk, zadovoljstvo prebivalcev sosesk, aktivnost prebivalcev sosesk, navade prebivalcev sosesk, model vrednotenja sosesk, SOSESKA

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah v mestih Kamnik, Kranj in Komen je bila izvedena kot pilotni del projekta, z naslovom »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Glavni problemi, ki so obravnavani v anketi, in s katerimi se raziskava obrača na prebivalce izbranih sosesk, so: zadovoljstvo z javnimi odprtimi prostori in opremljenostjo ter zadovoljstvo s prometno infrastrukturo, navade prebivalcev v zvezi z uporabo javnih odprtih površin, navade povezane z dnevnimi potovanji in uporabo prometnih sredstev, navade povezane z uporabo virov (energija, voda, čas…), stopnja pripadnosti in odnos prebivalstva do lokalnega okolja, aktivnost skupnosti in uporaba naprednih tehnologij.

Anketa je bila izvedena po pošti oz. preko spleta, pri čemer je vprašalnik izpolnilo 312 respondentov.

Raziskava je potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v izvedbi Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Urbanističnega inštituta RS.

Verovšek, Š., Juvančič, M., Zbašnik-Senegačnik, M., Petrovčič, S., Kilar, V., Sendi, R., ... Zupančič, T. (2018). Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TKSS18. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/tkss18/. ADP - IDNo: TKSS18.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. december 2018 | v kategoriji: Obvestila