Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Soodvisnost med odcepitvenimi situacijami na Zahodnem Balkanu, 2018


Avtorji raziskave: Iztok Prezelj in Kristopher Ramsay

Leto raziskave: 2018

Ključne besede: odcepitev; neodvisnost; soodvisnost; Zahodni Balkan; Balkanizacija; varnost; konflikt; mir; mednarodna politika; varnostna in obrambna politika države; suverenost;

 

Odcepitve manjših ozemeljskih enot od večjih držav predstavlja problem za mednarodni red in stabilnost že od časa ustanovitve prvih držav. Meje številnih držav so bile pogosto problematizirane s strani notranjih ali zunanjih akterjev in marsikatere države zaznavajo secesionizem kot grožnjo njihovi varnosti, stabilnosti ali celo obstoju. Cilj raziskovanja je bil proučiti povezave med odcepitvenimi situacijami na Zahodnem Balkanu. Glavno vprašanje je bilo, kako so različne odcepitvene situacije med seboj povezane in kateri so indikatorji povezanosti. Podatkovna datoteka zajema kvantitativne ocene povezav med izbranimi odcepitvenimi situacijami na Zahodnem Balkanu, ki jih je podala skupina izbranih ekspertov iz BiH, Srbije, Kosova in Severne Makedonije (univerzitetni profesorji, raziskovalci, novinarji, analitiki politik in predstavniki mednarodnih organizacij). Na voljo sta datoteki, in sicer datoteka v Excel formatu, ki zajema več lističev z informacijami ter datoteka za analizo omrežij v programu Pajek.

 

Raziskava je bila izvedena pod okriljem Obramboslovnega centra Fakultete za družbene vede, UL in Univerze Princeton, Oddelek za politologijo, ZDA, in podprta z bilateralnim sporazumom med Slovenijo in ZDA s strani ARRS.  

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Prezelj, I. in Ramsay, K. (2022). Soodvisnost med odcepitvenimi situacijami na Zahodnem Balkanu, 2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SOZB18. https://doi.org/10.17898/ADP_SOZB18_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. maj 2023 | v kategoriji: Obvestila