Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Sodelovanje knjižnic, arhivov in muzejev kot dediščinskih ustanov, 2022


Avtorica raziskave: Teja Zorko

Leto raziskave: 2022

Ključne besede: knjižnice, arhivi, muzeji, kulturna dediščina, sodelovanje, institucije, javne institucije, kulturna politika, pogled na prihodnost

 

Kulturna dediščina velja za skupno presečno množico t. i. dediščinskih ustanov, knjižnic, arhivov in muzejev (KAM). Tematika povezovanja teh ustanov je v tujini že dolgo aktualna tema, ki jo spodbujajo različne družbene spremembe, upravno-finančne tendence in odločitve kulturnih politik. Pri nas ta tema še ni raziskana, zato je bil cilj raziskave predvsem predstaviti mnenja odgovornih oseb, ugotoviti trenutno stanje in zaznane potrebe ter kakšna priporočila bi lahko bila podana na podlagi tega.

V obliki pol-strukturiranih intervjujev je bila izvedena raziskava, h kateri so bila povabljena vodstva vseh treh ustanov KAM. Vprašanja so se navezovala na konkretno sodelovanje med ustanovami, ovire pri sodelovanju, razvojne možnosti za bodoče sodelovanje, načine in oblike sodelovanja, pretočnost znanja med ustanovami in primere dobrih praks med ustanovami KAM. Raziskava je bila umeščena v širši sociološki model javne sfere in teorijo organizacijskega učenja. Predstavlja začetni impulz v relativno novi raziskovalni temi, ki posledično odpira številna nova vprašanja na področju izobraževanja kadrov, digitalnih vsebin in obdelave gradiv.

 

Več informacij najdete v Katalogu ADP.

 

Zorko, T. (2022). Sodelovanje knjižnic, arhivov in muzejev kot dediščinskih ustanov, 2022 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KAMDU22. https://doi.org/10.17898/ADP_KAMDU22_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. maj 2023 | v kategoriji: Obvestila