Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19


Avtorji raziskave: Mitja Hafner Fink, Slavko Kurdija, Brina Malnar, Marko Polič in Samo Uhan

Leto raziskave: 2020

Finančna podpora: ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, samoocena zdravja, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, politična orientacija, vrednote, religija, verovanje, občutek ogroženosti, socialni stiki, vsakdanje življenje, socialni stiki, epidemija, covid-19

 

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kombinacija spletne in poštne ankete. V raziskavo sta vključena dva tematska sklopa: a) »Ogledalo javnega mnenja«, ki vključuje ponavljajoče teme raziskave SJM ter b) aktualni sklop vprašanj o življenju in stališčih v času epidemije COVID-19. Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo z nekaterimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno materialne situcije gospodinjstva), ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, nekateri vidiki zaupanja, politične usmeritve in vrednote. Sklop »Življenje in stališča v času epidemije COVID-19« vključuje naslednje vsebine: dejstva o stiku z boleznijo COVID-19, občutek ogroženosti in skrbi, težave v času epidemije (povezano z ukrepi za preprečitev širjenja epidemije), odnos do ukrepov, povezanih z epidemijo (vključno s spoštovanjem ukrepov), spremembe vsakdanjih navad, zaupanje v institucionalne akterje v kontekstu epidemije, kaj se dogaja s socialnimi stiki in omrežji socialne opore, stališča o vzrokih epidemije in o njenem prihodnjem razvoju. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta raziskava vključuje izčrpen sklop t.i. demografskih vprašanj (od spola in starosti do sestave gospodinjstva, dela in zaposlitve itd.).

 

Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Polič, M. in Uhan, S. (2020). Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM201. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM201_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. januar 2021 | v kategoriji: Obvestila