Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Raziskava o vernosti, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba internega in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor


Avtorji raziskave: Hafner Fink, Mitja, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij; Eva Dolenc in Damjan Slabe, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani; Uroš Kovačič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Tadej Bevk in Mojca Golobič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: zaupanje, zadovoljstvo, religija, verovanje, energija, vegetarijanstvo, družbena omrežja, internet, obnovljivi viri energije, prva pomoč, sovražni govor, obnovljiva energija, prva pomoč

Slovensko javno mnenje 2019/1 zajema 7 tematskih blokov, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: (1) Ogledalo javnega mnenja, (2) Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi (ISSP), (3) Raba obnovljivih virov energije, (4) Vegetarijanstvo in veganstvo, (5) Odnos do nudenja prve pomoči, (6) Uporaba internega in internetnih družbenih omrežij, (7) Sovražni govor. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1079) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Izvedena je bila med marcem in junijem 2019.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.


Hafner Fink, M., Dolenc, E., Slabe, D., Kovačič, U., Bevk, T. in Golobič, M. (2021). Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba internega in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM191. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM191_V1

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. junij 2021 | v kategoriji: Obvestila