Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot


Avtorji raziskave: Samo Uhan, Brina, Malnar, Slavko, Kurdinja, Mitja Hafner Fink, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani; Vlado Miheljak, Fakulteta za družbene vede

Leto raziskave: 2017

Ključne besede: populacija, stališča, družbena neenakost, ekologija, socialni kapital, demografija, družbene vrednote, družbene navade, vrednota, politika
Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vrednote glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otrok ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Uhan, S., Malnar, B., Kurdija, S., Hafner Fink, M. in Miheljak, V. (2021). Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM171. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM171_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. julij 2021 | v kategoriji: Obvestila